MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

21.6.2017
Vabljeni na predstavitveno delavnico projekta z naslovom Zaznavanje toksinov v morskih vodah z uporabo biosenzorjev – SMS (Sensing toxicants in Marine waters makes Sense using biosensors; 7. Okvirni program (EU) - OCEAN 2013.1).
Namen delavnice je predstavitev novega avtonomnega sistema, ki omogoča dnevno in situ spremljanje kakovosti morske vode z avtomatizirano detekcijo različnih sodobnejših onesnaževal.

Delavnica bo potekala 6. 7. 2017 na Morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštituta za biologijo, Fornače 41, 6330 Piran. Podrobnejši program delavnice in opis projekta je predstavljen tukaj.

Delavnica je brezplačna, prosimo pa vas, da svojo udeležbo potrdite na anja.simon@nib.si najkasneje do 28. 6. 2017.

Projekt SMS lahko podrobneje spoznate tudi na www.project-sms.eu.
16.6.2017

Institut "Jožef Stefan", Nacionalni inštitut za biologijo in Inštitut za kovinske materiale in tehnologije iščejo kandidate za nove mlade raziskovalce


Novi mladi raziskovalci začnejo z doktorskim študijem v študijskem letu 2017/18.

Prijavo za študij kandidati oddajo do 15. septembra 2017 na:
http://mps.si/splet/page.asp?lang=slo&main=1&id=3&cm=1

Prijavo za mladega raziskovalca je potrebno oddati čimprej, 
več informacij na:

https://www.ijs.si/ijsw/Mladi%20raziskovalci%2C%20štipendije (prijava do 5. 7. 2017)

http://www.nib.si/aktualno/novice/1065-nib-objavlja-javni-razpis-za-kandidate-za-mlade-raziskovalce (prijava do 30. 6. 2017)

http://www.imt.si 

13.6.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Maria Kurtjaka z naslovom: Novi antibakterijski nanomateriali na osnovi galija, zlata in hidroksiapatita. Zagovor bo v torek, 11. julija 2017, ob 14:00 v predavalnici MPŠ.
 
8.6.2017
Na slovesnosti ob 10. obletnici Inženirske akademije Slovenije 29. maja 2017 so na Brdu pri Kranju podelili listine novim članom.
Prof. dr. Spomenka Kobe, profesorica MPŠ ter vodja Odseka za nanostrukturne materiale Instituta “Jožef Stefan”, je postala nova izredna članica, med drugim za izjemno vodenje evropskega projekta ROMEO v vrednosti 4 milijone evrov. Novi izredni člani so postali še prof. dr. Denis Đonlagić, prof. dr. Boris Orel, dr. Boštjan Podobnik, prof. dr. Janez Trontelj in prof. dr. Blaž Zupan. Novi redni člani so postali prof. dr. Anton Bergant, prof. dr. Matjaž Mikoš, dr. Mark Pleško, prof. dr. Marko Topič ter mag. Rok Uršič. Nov častni član akademije pa je postal dr. France Rode, katerega izjemno, 55-letno znanstveno pot sta najbolj zaznamovala izuma žepnega kalkulatorja leta 1971 in kartice za registracijo delovnega časa.
30.5.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana je pridobila Erasmus univerzitetno listino za obdobje 2014-2020 in je vključena v program ERASMUS+ 2017, ki omogoča bilateralne izmenjave študentov, osebja in profesorjev.

Kandidate za izmenjavo prosimo, da v celoti izpolnijo obrazec za bilateralno pogodbo (med dokumenti za sodelavce) in da javijo v tajništvo MPŠ (info@mps.si) informacijo o kontaktni osebi na tuji univerzi ter o predvidenem obdobju izmenjave.

Predloge za izmenjavo v posameznem študijskem letu bo obravnaval senat MPŠ do porabe odobrenih sredstev. V primeru omejitve sredstev ima prednost kandidat, ki še ni bil na izmenjavi v okviru projekta Erasmus+ 2017 oziroma v okviru Erasmus+ programov. Kot dodatni selekcijski kriterij se uporablja najvišji faktor vpliva JCR IF objav kandidata v zadnjih treh letih.

Strategija vključevanja Erasmus aktivnosti MPŠ (Erasmus Policy Statement), Erasmus listina in osnutek bilateralnega sporazuma o izmenjavi študentov in profesorjev so objavljeni med dokumenti za sodelavce:
 
http://mps.si/dokumenti/splet/dokumentizasodelavcejavno/EPS2014.pdf
http://mps.si/dokumenti/splet/dokumentizasodelavcejavno/Erasmus_Charter_Signed_2014.pdf
http://mps.si/dokumenti/splet/dokumentizasodelavcejavno/Erasmus+%20Inter-institutional%20agreement%20Template.docx
 
 
17.5.2017
Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani pripravljajo dogodek Cutting Edge 2017, namenjen predstavitvi raziskovalnih del študentov in mlajših raziskovalcev, ki bo potekal v torek, 19. 9. 2017, v prostorih FKKT v Ljubljani.
Cutting Edge 2017 bo potekal v torek, 19. 9. 2017, v prostorih FKKT v Ljubljani.

V kolikor si še vedno študent katere koli bolonjske stopnje ali pa mlajši podoktorski raziskovalec (končan doktorat v letu 2013 ali kasneje), se konference lahko udeležiš aktivno. Vsem aktivnim udeležencem (ustna predstavitev ali udeležba na razstavi posterjev) bo namreč tudi letos omogočen zapis v sistem Cobiss, ki se ga lahko uveljavlja kot znanstveni dosežek, priznan pri kandidiranju na razpisu za Zoisove štipendije. Vsi ostali pa seveda vabljeni kot poslušalci!

Tudi letos ostaja prijavnina simbolična: za študente znaša 10 EUR, za ostale udeležence pa 35 EUR.

Rok za prijavo in oddajo povzetkov je 30. 6. 2017, obrazec za prijavo kot tudi vse dodatne informacije, pa so dostopne na spletni strani: www.cutting-edge.si.

Pripenjamo vabilo v angleškem jeziku, vabljeni k prijavi!

Z lepimi pozdravi in se vidimo septembra,

Organizacijski odbor Cutting Edge 2017
30.3.2017
MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA v sodelovanju z INSTITUTOM »JOŽEF STEFAN«, Jamova 39, Ljubljana razpisuje vpis v študijskem letu 2017/2018

VPIS NA MAGISTRSKI IN DOKTORSKI ŠTUDIJ NA PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME:
1. NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE
2. INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
3. EKOTEHNOLOGIJA
4. SENZORSKE TEHNOLOGIJE*
*Prijava za vpis na študijski program Senzorske tehnologije je možna le za doktorski študij.

Informativni dan

Termini informativnih dni bodo objavljeni na spletni strani šole med aktualnimi novicami. Vse informacije vam bomo z veseljem poslali po elektronski pošti (info@mps.si).

Prijavni roki

Kandidati za vpis v podiplomske študijske programe se na razpis prijavijo v šestih rokih:
1. prijavni rok: od 27. februarja do 6. marca 2017.
2. prijavni rok: od 7. marca do 2. maja 2017.
3. prijavni rok: od 3. maja do 27. junija 2017.
4. prijavni rok: od 28. junija do 29. avgusta 2017.
5. prijavni rok: od 30. avgusta do 15. septembra 2017.
6. prijavni rok: od 16. septembra do 30. septembra 2017.

Število vpisnih mest za redni študij

Za vpis v posamezni letnik na doktorskem študiju je skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije prostih 20 vpisnih mest na programu Informacijske in komunikacijske tehnologije ter po 15 vpisnih mest na drugih študijskih programih.

Za vpis v posamezni letnik na magistrskem študiju je skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije prostih po 15 vpisnih mest na vsakem od razpisanih študijskih programov.

Za druge kandidate je na voljo do 50% vpisnih mest. Za vzporedni študij, zamenjavo študijskega programa in druge prehode veljajo enaka pravila kot za prvi vpis.

Prijave za vpis

Kandidati prijavo za vpis oddajo elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava.

 1. S kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. V tem roku mora na naslov Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Jamova 39, 1000 Ljubljana, po pošti priporočeno poslati priloge k prijavi, ki so zahtevane z razpisom (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in študijski program, na katerega se prijavlja).
 2. Brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, ga natisniti, podpisati in skupaj s prilogami, ki so zahtevane z razpisom, priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka na naslov Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Jamova 39, 1000 Ljubljana.

Kot pravočasna se upošteva:

 1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in
 2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana na Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana, ki razpisuje študijski program do zaključka prijavnega roka.

Obvezne priloge k prijavi

 • kratek življenjepis (CV)
 • diploma oziroma dokazilo o najvišji doseženi izobrazbi
 • utemeljitev vpisa z navedbo študijskega programa in s predlogom ožjega raziskovalnega področja, na katerem kandidat želi delati (na eni strani)
 • potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami ter izračunano povprečno oceno (na dosedanjih študijih)
 • priporočila (neobvezno)
 • dokazilo o delovnih izkušnjah (neobvezno)
 • slika za osebni dokument

Pogoji za vpis na doktorski študij

V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program druge stopnje,
 • enoviti magistrski študijski program, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami,
 • dosedanji (nebolonjski) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, morajo za vpis v študijske programe tretje stopnje opraviti študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk individualnega raziskovalnega dela.

Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk. Ob vpisu se takšnemu kandidatu individualno določi obvezne dopolnilne izpite v obsegu do 24 kreditnih točk tako, da pridobi celovita potrebna vstopna znanja. Ti izpiti se določijo iz nabora predmetov doktorskega študijskega programa. Vsota vseh zbranih kreditov iz obveznih dopolnilnih izpitov, individualnega raziskovalnega dela, seminarja za drugi in tretji letnik ter morebitnih izbirnih predmetov po lastnem izboru znaša 120 KT, tako da kandidat skupaj s 60 KT priznanih obveznosti zbere 180 KT.

Če število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede merila objavljena na spletni strani.

Pogoji za vpis na magistrski študij

V prvi letnik študijskega programa druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva v obsegu vsaj 180 KT ali visokošolski študij s tega področja v obsegu vsaj treh let predavanj. Kandidati morajo tudi aktivno obvladati angleščino, kar lahko izkazujejo s certifikati znanja jezika.

Diplomanti študijskih programov prve stopnje v obsegu 180 KT z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo MPŠ, ki določi študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja izmed učnih vsebin študijskega programa prve stopnje in obsegajo od 10 do 60 KT. Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT s področij naravoslovja, tehnike ali računalništva, se lahko vpiše v drugi letnik druge stopnje in se mu prizna obveznosti v obsegu 60 KT. Ob vpisu se mu individualno določi obvezne izpite v obsegu 18 do 21 KT tako, da pridobi znanja, komplementarna predhodnemu študiju. Ti izpiti se določijo iz nabora vseh obveznih izpitov magistrskega študijskega programa. Poleg njih študent opravlja še individualno raziskovalno delo, magistrsko delo in izbirne predmete po lastnem izboru, tako da zbere skupno 60 KT.

Drugi kandidati, ki so v času dodiplomskega študija, specialističnega študija ali v drugih oblikah izobraževanja pridobili več kot 180 KT, jih lahko uveljavijo tako, da naslovijo vlogo na študijsko komisijo MPŠ, ki bo obravnavala vsak primer posebej in določila količino priznanih obveznosti študija druge stopnje v maksimalnem obsegu 60 KT.

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena in ocena diplomskega dela) in morebitne delovne izkušnje ter druge študijske ali raziskovalne dosežke in nagrade, kar je razvidno iz motivacijskega pisma o utemeljitvi vpisa in življenjepisa kandidata.

Podrobnejši opis študijskih programov

Program Nanoznanosti in nanotehnologije obsega področja:

 • nanomateriali: funkcionalni in kvantni nanomateriali, magnetni nanodelci, nanokeramika, nanožice, plastoviti in enoplastni nanomateriali,
 • lastnosti nanomaterialov: raziskave elektronskih magnetnih in optičnih pojavov v kompleksnih nanosistemih ter neravnovesnih pojavov s femtosekundno spektroskopijo,
 • uporaba nanomaterialov za katalizatorje, nanosenzorje, elektronske in računalniške elemente ter v biotehnologiji, farmacevtski tehnologiji in okoljski tehnologiji,
 • molekularne osnove ved o življenju: nanobiologija, molekularna in strukturna biologija, biokemija, proteomika, celična biologija.
Program Informacijske in komunikacijske tehnologije obsega področja:
 • računalniške strukture in sistemi, vključno z vgrajenimi, vzporednimi in porazdeljenimi sistemi,
 • tehnologije znanja, inteligentni sistemi, jezikovne tehnologije,
 • sodobni koncepti v telekomunikacijah,
 • napredne internetne tehnologije in aplikacije, varnost in zaščita v IKT sistemih,
 • avtomatika, robotika in biokibernetika, računalniška avtomatizacija in regulacije.

Program Ekotehnologije obsega področja:

 • trajnostni razvoj z integracijo okoljskih, tehnoloških, ekonomskih,  socialnih in zdravstvenih ciljev,
 • sistemi ravnanja z okoljem, okoljska kontrola in razvoj,
 • večanje učinkovitosti uporabe surovin in energije, minimizacijo in reciklažo odpadkov,
 • zmanjšanje negativnih učinkov proizvodnje in transporta na okolje in človeka ter načrtno izboljševanje ogroženega okolja,
 • razvoj in uporaba čistih tehnologij in proizvodov,
 • tehnološki menedžment.

Doktorski študijski program Senzorske tehnologije obsega področja:

 • fizikalno-kemijski senzorji,
 • senzorji za ionizirajoče fotone in delce,
 • biosenzorji,
 • informacijsko komunikacijske tehnologije v senzoriki.

Kraj izvajanja študija: Ljubljana

Trajanje študija: 2 leti za magistrske študijske programe in 3 leta za doktorske študijske programe

Navedba spletne strani, kjer so objavljeni študijski programi: http://www.mps.si/

28.12.2016

Javni sklad RS za razvoj kadrov je razpisal štipendije Ad futura za izobraževanje državljanov Indije za doktorski študij. 

Razpis je objavljena na:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-izobrazevanje-tujih-drzavljanov-v-sloveniji-216-jr/
1.10.2016

Za arhivske prispevke zbirajo povzetke do 22. decembra 2016 na:

http://www.dubrovnik2017.sdewes.org/call.php 


Konferenco organizira SDEWES center v sodelovanju z Univerzo v Zagrebu, Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana, Delft University of Technology, Aalborg University, Instituto Superior Técnico in drugimi. 

Konferenca je namenjena izboljšanju in razširjanju znanja o metodah, politikah in tehnologijah za trajnostni razvoj z razklopitvijo rasti od naravnih virov in njihovo zamenjavo z na znanju temelječim gospodarstvom. Podrobneje je obseg konference opisan na:

http://www.dubrovnik2017.sdewes.org/index.php
14.6.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana je pridobila Erasmus univerzitetno listino za obdobje 2014-2020 in je vključena v program ERASMUS+ 2016, ki omogoča bilateralne izmenjave študentov in profesorjev.

Kandidate za izmenjavo prosimo, da v celoti izpolnijo obrazec za bilateralno pogodbo (med dokumenti za sodelavce) in da javijo v tajništvo MPŠ (info@mps.si) informacijo o kontaktni osebi na tuji univerzi ter o predvidenem obdobju izmenjave.

Predloge za izmenjavo v posameznem študijskem letu bo obravnaval senat MPŠ do porabe odobrenih sredstev.

Strategija vključevanja Erasmus aktivnosti MPŠ (Erasmus Policy Statement), Erasmus listina in osnutek bilateralnega sporazuma o izmenjavi študentov in profesorjev so objavljeni med dokumenti za sodelavce.

Več informacij: http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis2016/

30.6.2014
Predvidene seje senata MPŠ:

17. januar 2017
14. februar 2017
14. marec 2017
11. april 2017
16. maj 2017
6. junij 2017
11. julij 2017
12. september 2017
10. oktober 2017

Gradivo za sejo sprejemamo do 15 dni pred sejo do 12. ure (opoldne).
Predvideni datumi promocij novih doktorjev in magistrov so 27. junij 2017.