MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

15.12.2017

Obveščamo vas, da je rok za oddajo gradiv za januarsko sejo senata 1. januar 2018 do 12. ure.

Za obravnavo doktorskih disertacij oz. magistrskih del je potrebno do navedenega datuma oddati:
  • podpisane pozitivne ocene vseh članov komsije za oceno dela,
  • zadnjo elektronsko verzijo doktorske disertacije oz. magistrskega dela.

Za obravnavo ustreznosti tem doktorskih disertacij je potrebno do navedenega datuma oddati:

  • podpisano oceno ustreznosti teme doktorske disertacije,
  • predlog komisije za oceno doktorske disertacije (poda mentor): Komisija ima 3 člane. Sestavljajo jo najmanj trije visokošolski učitelji (med njimi najmanj en učitelj MPŠ) ali znanstveni delavci, ki izpolnjujejo pogoje za mentorja. Mentor in somentor po sklepu senata ne smeta biti člana komisije, v komisiji pa je vsaj en zunanji član, ki ni učitelj na MPŠ. Praviloma je v komisiji vsaj en član iz tujine, če je delo pisano v angleškem jeziku. 
Za obravnavo vlog za prijavo tem magistrskih del je potrebno do navedenega datuma oddati:
  • podpisano vlogo za prijavo teme magistrskega dela,
  • podpisano oceno ustreznosti teme (pripravi mentor),
  • predlog komisije za oceno doktorske disertacije (poda mentor): Komisija ima 3 člane, ki jo sestavljajo najmanj trije visokošolski učitelji (med njimi najmanj en učitelj MPŠ) ali znanstveni delavci, ki izpolnjujejo pogoje za mentorja. Mentor je lahko član komisije, ne sme biti pa predsednik komisije. Pri tujcih se upoštevajo posebnosti habilitacijskega sistema v dani državi.

Za obravnavo vlog za prijavo tem doktorskih disertacij je potrebno do navedenega datuma oddati:

  • podpisano vlogo za prijavo teme doktorske disertacije,
  • predlog komisije za oceno ustreznosti teme doktorske disertacije (poda mentor): Komisijo za oceno ustreznosti teme doktorske disertacije sestavljajo trije člani iz vsaj dveh različnih raziskovalnih skupin oziroma odsekov, vsaj en član komisije pa mora biti iz vrst učiteljev MPŠ. Predsednik komisije je mentor, dodatna dva člana sta raziskovalca s kandidatovega področja.
15.12.2017
Obveščamo vas, da bo tajništvo MPŠ od 25. 12. 2017 do 2. 1. 2018 zaprto.

Vsem želimo lepe praznike!
 
13.12.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Cormaca Callanana z naslovom: Vrednotenje varstva uporabniških podatkov in zagotavljanje zasebnosti v mobilnih omrežjih s študijami primerov. Zagovor bo v petek, 22. decembra 2017, ob 10:00 v seminarski sobi E-5 (IJS).
 
13.12.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Bora Krajnca z naslovom: Tokovi CO2 iz tal in kraških jam: določitev virov, poti in interakcij z uporabo stabilnih izotopov. Zagovor bo v petek, 22. decembra 2017, ob 14:00 v predavalnici MPŠ.
 
13.12.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Vladimirja Jovanovikja z naslovom: Zaščita vseprisotnih družbenih sistemov s pomočjo kontekstno-odvisnih varnostnih rešitev. Zagovor bo v četrtek, 21. decembra 2017, ob 10:00 v seminarski sobi E-5 (IJS).
 
12.12.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Boštjana Dolenca z naslovom: Spremljanje in napovedovanje stanja ter vodenje trdno oksidnih gorivnih celic s ciljem podaljšanja življenjske dobe naprave. Zagovor bo v petek, 22. decembra 2017, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
1.8.2017
Predvidene seje senata MPŠ:

12. september 2017
10. oktober 2017
14. november 2017
12. december 2017
16. januar 2018
20. februar 2018
20. marec 2018
17. april 2018
15. maj 2018
12. junij 2018
10. julij 2018
11. september 2018
9. oktober 2018
Gradivo za sejo sprejemamo do 15 dni pred sejo do 12. ure (opoldne).

30.5.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana je pridobila Erasmus univerzitetno listino za obdobje 2014-2020 in je vključena v program ERASMUS+ 2017, ki omogoča bilateralne izmenjave študentov, osebja in profesorjev.

Kandidate za izmenjavo prosimo, da v celoti izpolnijo obrazec za bilateralno pogodbo (če je šola z univerzo izmenjave še ni sklenila) in obrazec za študijski sporazum (študenti) oz. sporazum za poučevanje (profesorji), oboje med dokumenti za sodelavce, ter javijo v tajništvo MPŠ (info@mps.si) informacijo o kontaktni osebi na tuji univerzi ter o predvidenem obdobju izmenjave.

Predloge za izmenjavo v posameznem študijskem letu bo obravnaval senat MPŠ do porabe odobrenih sredstev. V primeru omejitve sredstev ima prednost kandidat, ki še ni bil na izmenjavi v okviru projekta Erasmus+ 2017 oziroma v okviru Erasmus+ programov. Kot dodatni selekcijski kriterij se uporablja najvišji faktor vpliva JCR IF objav kandidata v zadnjih treh letih.

Strategija vključevanja Erasmus aktivnosti MPŠ (Erasmus Policy Statement), Erasmus listina in osnutek bilateralnega sporazuma o izmenjavi študentov in profesorjev so objavljeni med dokumenti za sodelavce:
 
http://mps.si/dokumenti/splet/dokumentizasodelavcejavno/EPS2014.pdf
http://mps.si/dokumenti/splet/dokumentizasodelavcejavno/Erasmus_Charter_Signed_2014.pdf
http://mps.si/dokumenti/splet/dokumentizasodelavcejavno/Erasmus+%20Inter-institutional%20agreement%20Template.docx

Več informacij in dodatna gradiva:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en