JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD OBJAVIL 2 RAZPISA

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad objavil 2 razpisa

Objavljeno: 26. jul. 2019

Obveščamo vas o objavi dveh razpisov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Prvi prijavni rok za oba razpisa poteče 30. 9. 2019.

  • Financiranje projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (278. JR)

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/financiranje-projektnih-gostovanj-na-slovenskih-visokosolskih-zavodih-278-javni-razpis/ 

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo visokošolski učitelji ali raziskovalci za eno do dvanajstmesečno pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

- je državljan Republike Slovenije; 
- ima doktorat znanosti; 
- je bil po pridobljenem doktoratu znanosti do dne prijave na ta javni razpis vsaj 12 mesecev zaposlen v tujini, in sicer na visokošolski ustanovi oziroma raziskovalni organizaciji; 
- v času prijave na ta javni razpis ni zaposlen v Republiki Sloveniji; 
- bo celoten čas gostovanja bival v Republiki Sloveniji; 
- že ima sklenjen dogovor s slovenskim visokošolskim zavodom ali raziskovalno organizacijo za pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje v trajanju kot je določeno v 1. točki tega javnega razpisa. Dogovor mora vsebovati konkretne oblike gostovanja, načrt dela, pričakovane rezultate oziroma cilje gostovanja in številko ali ime raziskovalnega projekta ali programa, če gre za raziskovalno gostovanje. 

  • Financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (277. JR)
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/financiranje-studijskega-oziroma-znanstvenega-obiska-studentov-v-tujini-277-jr/ 

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izob raževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Republiki Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2019 do vključno 31. 12. 2019 (1. prijavni rok) oziroma v obdobju od 1. 1. 2020 do vključno 31. 12. 2020 (2. prijavni rok).


Nazaj na novice