RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ MPŠ

Razpis za podelitev priznanj MPŠ

Objavljeno: 13. apr. 2023

SENAT MEDNARODNE PODIPLOMSKE ŠOLE JOŽEFA STEFANA

v skladu s Pravilnikom o priznanjih MPŠ razpisuje podelitev priznanj

Senat MPŠ je na svoji seji dne 11. 4. 2023 sprejel sklep o razpisu za podelitev naslednjih priznanj:

- zlato priznanje za vrhunsko zaključno delo - »summa cum laude«,

- listina za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na MPŠ,

- priznanje za izjemno pedagoško delo,

- priznanje za izjemno strokovno delo, ki je prispevalo k razvoju in dejavnosti šole,

- Zlati znak MPŠ in

- Medalja Janeza Vajkarda Valvasorja.

Kriteriji za podelitev posameznih priznanj so navedeni v Pravilniku o priznanjih MPŠ:

https://www.mps.si/dokumenti/PRAVILNIK-O-PRIZNANJIH-MPS-2023.pdf

Predlogi na razpis morajo prispeti v zaprtih ovojnicah z oznako “Ne odpiraj – Predlog za priznanje MPŠ”, ne glede na način prenosa pošiljke, do vključno 4. maja 2023 do 15. ure na naslov: Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.

Priznanja bodo podeljena na slovesni promociji 20. junija 2023.

Nazaj na novice