URNIK

Čas Predavanje ali dogodek Predavatelj Predavalnica
sobota, 04. 04. 2020
nedelja, 05. 04. 2020
ponedeljek, 06. 04. 2020
14:00 - 17:00 Ekonomika in družba
dr. Špela Stres (Poveži se: https://zoom.us/j/643645149)
gostujoči profesor Visiting Professor
Predavanje na daljavo
torek, 07. 04. 2020
sreda, 08. 04. 2020
četrtek, 09. 04. 2020
10:00 - 12:00 Fizika materialov
prof. dr. Boštjan Zalar
Predavanje na daljavo
14:00 - 16:00 Ekonomika in družba
Pridruži se: https://zoom.us/j/921073009
prof. dr. Tjaša Redek
Predavanje na daljavo
petek, 10. 04. 2020
10:15 - 12:00 Mikroskopske in mikroanalizne metode
Poveži se: https://zoom.us/j/539327603
prof. dr. Goran Dražić
Predavanje na daljavo
13:00 - 14:00 Seminar I
Aleksander Benčič: Molekularne metode sekvenciranja za določanje antibiotične rezistence (Poveži se: https://zoom.us/j/311303601)
prof. dr. Marina Dermastia
prof. dr. Aleksander Zidanšek
Predavanje na daljavo
14:00 - 15:00 Seminar I
Mojca Janc: Adeno asociirani virusi v genski terapiji - Pristopi k izboljšanju kvalitete, kvantitete in čistosti končnega zdravil (Poveži se: https://zoom.us/j/311303601)
prof. dr. Marina Dermastia
prof. dr. Aleksander Zidanšek
Predavanje na daljavo
sobota, 11. 04. 2020

Legenda

Predavanje
Izpit
Zagovor
Predavanje gostujočega profesorja
Rezervacija predavalnice
Dogodek
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.
Habilitacijsko predavanje