URNIK

Čas Predavanje ali dogodek Predavatelj Predavalnica
Sreda, 29. 11. 2023
Četrtek, 30. 11. 2023
Petek, 01. 12. 2023
10:15 - 12:00 Mikroskopske in mikroanalizne metode
EM-Introduction, History of EM
prof. dr. Miran Čeh
predavalnica MPŠ
13:00 - 15:00 Napredne teme iz nanoznanosti in nanotehnologij
Kemična karakterizacija površin, tankih plasti in nanostruktur s površinsko občutljivima tehnikama XPS in SIMS / Chemical characterization of surfaces, thin films, and nanostructures by surface-sensitive techniques XPS and SIMS
izr. prof. dr. Janez Kovač
predavalnica MPŠ
Sobota, 02. 12. 2023
Nedelja, 03. 12. 2023
Ponedeljek, 04. 12. 2023
Torek, 05. 12. 2023
12:30 - 14:00 Komuniciranje znanosti
/
prof. dr. Saša Novak Krmpotič
predavalnica MPŠ
Sreda, 06. 12. 2023

Legenda

Predavanje
Izpit
Zagovor
Dogodek
Predavanje gostujočega profesorja
Rezervacija predavalnice
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
Habilitacijsko predavanje
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.