CHALLENGE CAMPUS

Iskanje družbenih, ekonomskih in okoljskih trajnostnih rešitev

Challenge campus

Dogodek je namenjen magistrom in doktorandom z različnih študijskih smeri, ki gredo skozi življenje z odprtimi očmi, želijo prispevati k temu, da je svet lepši prostor za življenje, in so odprti za mnenja drugih in si želijo pridobiti veščine na področju znanstvene komunikacije.

Challenge campus bo organiziran po načelih “challenge-based learning” in bo potekal po poti Engage > Investigate > Act > Document. Spodbudil bo študente, ki bodo delali v skupinah, da bodo med obiskom vnaprej izbranega podjetja prepoznali izziv in razvili idejo za izboljšave. Po kratki delavnici bodo skupine pripravile (osnutek) kratkega predloga za izboljšave in predstavile svojo idejo. Tako predlog kot predlog bo komisija ocenila in podelila nagrado za najboljšo skupino.

Cilji

- Pridobivanje "mehkih" komunikacijskih veščin (priprava predloga projekta, pitch)

- Povezovanje doktorskih študentov z različnih študijskih smeri na MPŠ s študenti družboslovja in humanistike ZRC SAZU

- Spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti in družbene ozaveščenosti

Organizator

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (IPS/MPŠ) v sodelovanju z Raziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU).

Lokacija delavnice

Izven Ljubljane - hostel ali mladinski dom (npr. Morska biološka postaja Piran, CŠOD OE Bohinj, .. )

(Na spletu, če osebna srečanja niso možna)

Udeleženci

Magistrski in doktorski študenti naravoslovnih in tehničnih ved (MPŠ) ter študenti humanistike in družboslovja (ZRC SAZU)

Študentje bodo delali v skupinah po 4-5 članov iz različnih (komplementarnih) smeri/študija (ekotehnologija + nanotehnologija + Informacijska in komunikacijska tehnologija + senzorji + družboslovje/humanistike).

Vsebina

Celoten dogodek bo vključeval tri korake:

1. korak: Identifikacija izzivov

Študenti si bodo podjetja ogledali v spremstvu mentorja IPS. Gostitelji jim bodo predstavili proizvodni program, življenjski cikel izdelkov, izzive za prihodnost ipd. Predstavitvam bo sledila živahna razprava, kjer se pričakuje, da bodo študentje postavljali vprašanja in ustvarjali prve ideje o možnih izboljšavah na različnih področjih: novi izdelki, tehnologija, tržni pristopi, recikliranje, komunikacija itd., ne da bi bili omejeni z realističnimi hitrimi spremembami.

Ključne besede izziva: trajnost; krožno gospodarstvo; skrb za okolje; recikliranje; vzdržljivost; novi izdelki; kakovost življenja; marketinški pristopi; komunikacija.

2. korak

Brez določenega časovnega okvira se skupine spodbuja, da razmišljajo o izzivih in izberejo enega, ki bo uporabljen v tretjem koraku.

3. korak: 2-dnevna delavnica (konec tedna)

1. dan: dopoldanski termin (2 uri; 9-11h)

- Uvod (predavanje): prof. Saša Novak

- Pogovor o izzivih/idejah s trenerji (rotacija)

- Priprava projekta (predavanje)

- Predavanje (predavanje)

- Navodilo za delavnico in razpravo

Popoldanski termin: (4 ure; 14-18h)

- Delavnica: (s pomočjo predavateljev)

Priprava kratkega (2 strani) predloga projekta (predloga) - nadaljevanje v Dnevu2

Priprava igrišča - nadaljevanje v 2. dnevu

Večer: teambuilding aktivnosti

2. dan: jutranja predavanja (3 ure; 9-12h)

- Nadaljevanje od 1. dne

Popoldanski termin: (2 uri; 14-16h)

- Kratke predstavitve projektov, ki jim sledijo 2-minutna vprašanja komisije

- Razglasitev najboljše skupine

-------------------------

Komisija:

- predstavniki podjetja

- predstavniki IPS (in ZRC SAZU)

- novinarji

FAQ

Ali lahko obiščem več kot eno podjetje?

Da, lahko obiščete toliko podjetij, kolikor želite!

Ali moram obiskati vsa podjetja in se nato odločiti, kateri skupini se bom pridružil?

Ne, lahko se odločite, kdaj se želite pridružiti skupini ali jo ustanoviti. To lahko storite sredi prvega obiska v prvem podjetju ali po obisku zadnjega podjetja. Čeprav morate obiskati vsaj 3/5 podjetij, da bi bili upravičeni do 5 ECTS.

Ali lahko obiščem podjetje, tudi če ne želim biti del izkušnje Challenge campus?

Da, brez obveznosti lahko obiščete katero koli podjetje.

Kaj dobim, če sem del projekta Challenge campus?

Poleg pridobivanja resničnih izkušenj pri vodenju projektov in ekip, sodelovanja z zasebnim sektorjem, izboljšanja raziskovalnih in komunikacijskih veščin, spoznavanja sodelavcev in ljudi v teh podjetjih, prejmete tudi 5 ECTS in certifikat "Challenge campus participant". Če napišete najboljši predlog in pripravite najboljši pitch, lahko prejmete tudi lepo nagrado in uradno potrdilo »Najboljši projekt in pitch Challenge campus 2021/2022«. Resno motivirana ekipa lahko dodatno sodeluje s podjetjem, pripravi ustrezne obsežne rešitve, predlaga projekte in pridobi sredstva, piše in objavlja publikacije itd.

Koliko časa bom moral posvetiti projektu Challenge campus?

To se lahko razlikuje od osebe do osebe, skupine do skupine, vendar morate biti pripravljeni rezervirati 3-5 dni za obisk podjetij, dva dni za delavnico in en dan za podajanje predstavitve. Pripraviti morate tudi načrt projekta na 2 straneh formata A4 in 3-minutno predstavitvijo, kar naj bi prav tako trajalo nekaj dni. 5 ECTS točk je praviloma enakovredno 125 ur dela, kar v tem primeru vključuje vse obiske, delavnice, pripravo projekta in pitcha, predstavitev vašega dela, branje tega opisa in vse druge aktivnosti, povezane s Challenge campus.

Če nisem študent MPŠ ali ZRC SAZU, se lahko pridružim obiskom podjetij in Challenge campus?

Da, lahko se pridružiš obema, čeprav je lahko vključenih le omejeno število ljudi. Če bo preveč ljudi, bodo najprej izbrani študenti MPŠ in ZRC SAZU.

Delam na IJS kot mladi raziskovalec in bi rad obiskal podjetje, ali potrebujem potni nalog za to potovanje?

Da, potni nalog moraš pridobiti, čeprav je najbolje, da se o tem pogovoriš s sekretarji na IJS in/ali vašem oddelku.