PREDMETI

Senzorski sistemi

5

Kreditne točke

Predavatelji
  • prof. dr. Aleksandra Lobnik
Programi
  • EKO3

Cilji

• Uvod v optične senzorske sisteme za kontrolo kvalitete hrane
• Osvojiti načrtovanje novega senzorskega sistema za točno določen vzorec
• Prepoznati možnost uporabe optičnega senzorskega sistema v realnem okolju
• Razširiti svoje znanje s področja instrumentalne analize na in-situ, on-line mikro in nano senzorske sisteme.

Vsebina

• Uvod v senzorske sisteme in njihova definicija
• Kemijski receptorji
• Biokemijski receptorji
• Pregled najpomembnejših polimernih nosilcev optičnih kemijskih/bio senzorjev, ki se uporabljajo pri detekciji analitov tipičnih v prehrani
• Imobilizacijske metode (elektrostatska vezava, kovalentna vezava, doping metoda...)
• UV/VIS absorpcijska in luminiscenčna spektroskopija, IR spektroskopija
• Molekularno imprintani senzorski sistemi za analite (kovalentna in elektrostatska vezava, polimerni matriksi, analiti, primeri)
• Optični kemijski senzorji in optična vlakna za in-situ in on-line detekcijo
• Mikro in nano senzorji
• Primeri optičnih kemijskih/bio senzorjev in njihova uporaba pri kontroli kvalitete hrane
• Validiranje novih senzorskih sistemov s pomočjo klasičnih metod (na primer: kromatografske metode…)
• Senzorski sistemi in njihov prenos iz laboratorijskega v realno okolje

Seminarske vaje:
• Pregled literature iz področja optičnih kemijskih senzorjev/biosenzorjev za kontrolo kvalitete hrane
• Priprava seminarske naloge in njena predstavitev

Obveznosti

Seminar s predstavitvijo
Pisno preverjanje znanja

Preverjanje znanja

Seminar s predstavitvijo (50%)
Pisno preverjanje znanja (50%)

Literatura in reference

Več

Literatura

• O.S. Wolfbeis (ed.), Fiber Optic Chemical Sensors and Biosensors, Vols. I and II, CRC Press, Boca Raton, 1991.
• W. Göpel, J. Hesse, J. N. Zemel (eds.), Sensors - A Comprehensive Survey, VCH, Weinheim, 1991-1993.
• J. Janata, Principles of Chemical Sensors, Plenum Press, New York 1989.
• Lobnik, Sol-gels and other polymers used in optical chemical sensors, Boston, 2000

Reference

1. LOBNIK, Aleksandra, KORENT UREK, Špela. Sol-gel based opto-chemical sensor for detection of diethyl chlorophosphate and method for its preparation : EP 2 678 673 (B1), 2016-06-08. Berlin, Germany: European Patent Office, 2016. 8 str. [COBISS.SI-ID 19608854]
2. NEDELJKO, Polonca, TUREL, Matejka, LOBNIK, Aleksandra. Postopek priprave in sestava senzorskega medija za optično zaznavanje agmatina : SI 24330 (A), 2014-09-30. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2014. [4] str. [COBISS.SI-ID 18267158]
3. NEDELJKO, Polonca, TUREL, Matejka, KOŠAK, Aljoša, LOBNIK, Aleksandra. Synthesis of hybrid thiol-functionalized SiO[sub]2 particles used for agmatine determination. Journal of sol-gel science and technology, ISSN 0928-0707, [COBISS.SI-ID 19489046],
4. FRANČIČ, Nina, LYAGIN, Ilya V., EFREMENKO, Elena N., LOBNIK, Aleksandra. Hybrid sol-gel bio-films: influence of synthetic parameters on behaviour and performance of entrapped His[sub]6-tagged organophosphorus hydrolase. Journal of sol-gel science and technology, ISSN 0928-0707, [COBISS.SI-ID 18373654],
5. NEDELJKO, Polonca, TUREL, Matejka, LOBNIK, Aleksandra. Fluorescence-based determination of agmatine in dietary supplements. Analytical letters, ISSN 0003-2719. [Print ed.], 2015, vol. 48, iss. 10, str. 1619-1628, doi: 10.1080/00032719.2014.991962. [COBISS.SI-ID 18551062],
6. FRANČIČ, Nina, KOŠAK, Aljoša, LOBNIK, Aleksandra. Immobilisation of organophosphate hydrolase on mesoporous and Stöber particles. Journal of sol-gel science and technology, ISSN 0928-0707, Sep. 2016, vol. 79, iss. 3, str. 497-509. [COBISS.SI-ID 19635734],
7. FRANČIČ, Nina, BELLINO, Martin G., SOLER ILLIA, Galo, LOBNIK, Aleksandra. Mesoporous titania thin films as efficient enzyme carriers for paraoxon determination/detoxification: effects of enzyme binding and pore hierarchy in biocatalyst activity and reusability. Analyst, ISSN 0003-2654, 2014, vol. 139, iss. 12, str. 3127-3136.[COBISS.SI-ID 17536790],
8. WIDMER, Susanne, DORRESTIJN, Marko, CAMERLO, Agathe, KORENT UREK, Špela, LOBNIK, Aleksandra, HOUSECROFT, Catherine E., CONSTABLE, Edwin C., SCHERER, Lukas J. Coumarin meets fluorescein: a Förster resonance energy transfer enhanced optical ammonia gas sensor. Analyst, ISSN 0003-2654, 28 Jul. 2014, vol. 139, iss. 17, str. 4335-4342. [COBISS.SI-ID 18048278],
9. FRANČIČ, Nina, KOŠAK, Aljoša, LYAGINI, Ilya V., EFREMENKO, Elena N., LOBNIK, Aleksandra. His[sub]6-OPH enzyme-based bio-hybrid material for organophosphate detection. Analytical and bioanalytical chemistry, ISSN 1618-2642, 2011, vol. 401, no. 8, str. 2631-2638, doi: 10.1007/s00216-011-5336-1. [COBISS.SI-ID 15269398],
10. KORENT UREK, Špela, LOBNIK, Aleksandra, MOHR, G. J. Sol-gel-based optical sensor for the detection of aqueous amines. Analytical and bioanalytical chemistry, ISSN 1618-2642, Apr. 2007, vol. 387, no. 8, str. 2863-2870. http://dx.doi.org/10.1007/s00216-007-1146-x. [COBISS.SI-ID 11135254]
Skrij