PREDMETI

Sledljivost in pristnost živil

10

Kreditne točke

Predavatelji
  • prof. dr. Nives Ogrinc
  • prof. dr. Barbara Koroušič Seljak
  • prof. dr. Janez Plavec
Programi
  • EKO3

Cilji

Izobraževalni cilji: Študenti bodo poglobili znanje o uporabi različnih metod in pristopov pri določanju pristnosti in sledljivosti živil, ki vključujejo napredne analitske metode, modeliranje in geoinformatiko.

Študijski rezultati: Vse to naj bi študentom omogočilo napredno in interdisciplinarno razumevanje področja kontrole, varnosti, in kakovosti ter porekla živil in njihovo sledljivost v dobavni verigi.

Vsebina

Podiplomskim študentom zagotoviti znanje na področju sistema zagotavljanja pristnosti in sledljivosti živil.
Sistemi sledljivosti nam podaja informacije o pristnosti in izvoru proizvoda v verigi preskrbe s hrano. Prav na področju sledljivosti živil so se pojavile zahteve po bolj sofisticiranih instrumentih in primernih analitskih metodah, ki omogočajo boljše kvalitativne in kvantitativne rezultate. Tako raziskovalci vključeni v sodobno znanost o živilih potrebujejo ustrezno znanje za delo na naprednih analitskih orodjih, da se lahko soočijo s kompleksnostjo samega problema in ustvarjajo rezultate na racionalen način.

V okviru predmeta bomo predstavili različne pristope in metode, ki se uporabljajo pri sledljivosti na področju živilstva:
• Podane bodo teoretične osnove ter regulative, norme, certificiranje in standardi, ki vključujejo sledljivost.
• Predstavljene bodo vrste potvorb, ki se pojavljajo v živilih, in načini reševanja problemov z naprednimi analitskimi metodami, ki se navezujejo na kakovost in varnost živil.
• Predstavili bomo principe in aplikacije uporabe stabilnih izotopov lahkih elementov (H, C, N, O in S), težjih elementov (Sr) in elementov v sledovih, ki se uporabljajo pri določanju pristnosti in sledljivosti živil.
• Podane bodo osnove in principi delovanja masne spektrometrije in NMR ter meroslovni principi, ki zagotavljajo sledljive in primerljive rezultate meritev.
• Sledila bo predstavitev ovrednotenja, dokumentiranja in analize pridobljenih podatkov na področju pristnosti in sledljivosti.
• Uporaba naprednih statističnih metod kot so linearna diskriminantna analiza, analiza glavnih osi.
• Uporaba prostorskega modeliranja vključno z uporabo geografskega informacijskega sistema (GIS) in izdelavo »isoscapes« na lokalnem, regionalnem in svetovnem nivoju. Principi prostorskega modeliranja bodo predstavljeni na osnovnem, teoretično-metodološkem nivoju.
• V okviru predmeta bodo predstavljeni tudi drugi načini sledljivosti, ki se uporabljajo na področju živilstva, kot so npr. črtne kode, radiofrekvenčna identifikacija (RFID).
• Predstavitev primerov iz prakse in industrije.

Obveznosti

Seminarska naloga
Ustni zagovor seminarske naloge

Študenti bodo morali razviti študijo v povezavi z njihovo kariero.

Preverjanje znanja

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Študenti bodo morali razviti študijo v povezavi z njihovo kariero.

Literatura in reference

Več

Literatura

- Food Authenticity and Traceability, volume in Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition; Edited by M. Lees, ISBN: 978-1-85573-526-2
- Food Chain Integrity: A Holistic Approach to Food Traceability, Safety, Quality and Authenticity (Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition); Edited by J. Hoorfar, K. Jordan, F. Butler, R. Prugger, ISBN: 978-0857090683
- Milan Hladnik, Verjetnost in statistika. Založba FE in FRI, 2002
- David S. Moore, Statistika: znanost o podatkih. Purdue University, prevod v slovenščino 2010; dostopno na http://studentski.net/gradivo/ulj_fri_ri3_ovs_sno_statistika__znanost_o_podatkih_01__knjiga?r=1 (september 2016)
- Katarin Košmelj, Uporabna statistika, 2. dop. Izdaja. Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2007; dostopno na http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2721/Uporabna_statistika_okt_2007/Uporabna_statistika_01.pdf (september 2016)
- Pregledni članki iz: Food Chemistry, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Journal of Food Composition and Analysis, Journal of Food Science, Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety etc. tekoča periodika, druga učna gradiva…

Reference

Prof. dr. Nives Ogrinc
1. BAT, Karmen, ELER, Klemen, MAZEJ, Darja, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, MULIČ, Ines, KUMP, Peter, OGRINC, Nives. Isotopic and elemental characterisation of Slovenian apple juice according to geographical origin: preliminary results. Food Chemistry, ISSN 0308-8146, 2016, vol. 203, str. 86-94, ilustr., doi: 10.1016/j.foodchem.2016.02.039.
2. NEČEMER, Marijan, POTOČNIK, Doris, OGRINC, Nives. Discrimination between Slovenian cow, goat and sheep milk and cheese according to geographical origin using a combination of elemental content and stable isotope data. Journal of Food Composition and Analysis, ISSN 0889-1575, 2016, vol. 52, str. 16-23, doi: 10.1016/j.jfca.2016.07.002
3. KLANČNIK, Anja, TOPLAK, Nataša, KOVAČ, Minka, OGRINC, Nives, JERŠEK, Barbara. Robust PCR-based method for quantification of bovine milk in cheeses made of caprine and ovine milk. International Journal of Dairy Technology, ISSN 1364-727X, 2015, str. [1-10, sprejeto v objavo], ilustr., doi: 10.1111/1471-0307.12287.
4. GAMS PETRIŠIČ, Marinka, MURI, Gregor, OGRINC, Nives. Source identification of polycyclic aromatic hydrocarbons in Lake Bled (NW Slovenia) sediments using stable carbon isotopes. Environmental Science & Technology, ISSN 0013-936X., 2013, vol. 47, issue 3, str. 1280-1286, doi: 10.1021/es303832v.
5. GAMS PETRIŠIČ, Marinka, OGRINC, Nives. Lipid biomarkers of suspended particulate organic matter in Lake Bled (NW Slovenia). Geomicrobiology Journal, ISSN 0149-0451, 0149-0451, 2013, vol. 30, issue 4, str. 291-301, doi: 10.1080/01490451.2012.688789.
6. BAT, Karmen, VIDRIH, Rajko, NEČEMER, Marijan, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, MULIČ, Ines, KUMP, Peter, OGRINC, Nives. Characterization of Slovenian apples with respect to their botanical and geographical origin and agricultural production practice. Food Technology and Biotechnology, ISSN 1330-9862, 2012, vol. 50, no. 1, str. 107-116.
Prof. dr. Janez Plavec
1. Petra Galer, Baifan Wang, Primož Šket and Janez Plavec. Reversible pH Switch of Two-Quartet G-quadruplexes Formed by Human Telomere, Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55(6), 1993-1997. doi: 10.1002/anie.201507569
2. Peter Podbevšek and Janez Plavec. KRAS promoter oligonucleotide with decoy activity dimerizes into a unique topology consisting of two G-quadruplex units Nucleic Acids Res. 2016, 44(2), 917-925. doi: 10.1093/nar/gkv1359
3. Maja Marušič and Janez Plavec. The Effect of DNA Sequence Directionality on G-Quadruplex Folding. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54(40), 11716-11719. doi: 10.1002/anie.201505348
4. Jasna Brčić and Janez Plavec. Solution structure of a DNA quadruplex containing ALS and FTD related GGGGCC repeat stabilized by 8-bromodeoxyguanosine substitution. Nucleic Acids Res. 2015, 43(17), 8590-8600. doi: 10.1093/nar/gkv815
5. Vojč Kocman and Janez Plavec. A tetrahelical DNA fold adopted by tandem repeats of alternating GGG and GCG tracts. Nat. Commun. 2014, 5, article number: 5831. doi:10.1038/ncomms6831
6. Slavko Čeru, Primož Šket, Iztok Prislan, Jurij Lah and Janez Plavec. A new pathway of DNA G-quadruplex formation. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53 (19), 4881-4884. doi: 10.1002/anie.201400531
doc. dr. Barbara Koroušić Seljak
1. KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara. How to connect to and make use of the QuaLiFY Server Platform (Quisper), Annals of nutrition and metabolism, ISSN 1421-9697, 2015, vol. 67, suppl. 1, str. 57-58.
2. BIZJAK, Mojca, JENKO PRAŽNIKAR, Zala, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara. Development and validation of an electronic FFQ to assess food intake in the Slovene population. Public health nutrition, ISSN 1368-9800, 2014, vol. 17, iss. 8, str. 1729-1737.
3. BENEDIK, Evgen, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, SIMČIČ, Marjan, ROGELJ, Irena, BRATANIČ, Borut, DING, Eric L., OREL, Rok, FIDLER MIS, Nataša. Comparison of paper- and web-based dietary records : a pilot study. Annals of nutrition and metabolism, ISSN 0250-6807, 2014, vol. 64, no. 2, str. 156-166.
4. KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, STIBILJ, Vekoslava, POGRAJC, Larisa, FIDLER MIS, Nataša, BENEDIK, Evgen. Food composition databases for effective quality nutritional care. Food chem.. [Print ed.], 2013, 38 str., doi: 10.1016/j.foodchem. 2013.02.061.
5. KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara. Web-based eHealth applications with reference to food composition data. V: European food composition data for better diet, nutrition and food quality. European journal of clinical nutrition, vol. 64, suppl., 2010, London; Paris: John Libbey, str. S121-S127.
6. KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara. Computer-based dietary menu planning. J. food compos. anal., 2009, vol. 22, no. 5, str. 414-420, doi: 10.1016/j.jfca.2009.02.006.
Skrij