PREDMETI

Individualno raziskovalno delo 3

20

Kreditne točke

Predavatelji
  • mentor
Programi
  • ST3
  • IKT3
  • NANO3
  • EKO3

Cilji

Kandidati se usposobijo za obvladovanje sodobnih specifičnih raziskovalnih metod in tehnik na področju svojega magistrskega oziroma doktorskega študija.

Vsebina

Raziskovalno delo je s področja študijskega programa kandidata in poteka pod vodstvom mentorja oziroma mentorske skupine. Namenjeno je pripravi magistrskega dela oziroma doktorske disertacije.

Obveznosti

Kandidat predstavi rezultate svojega raziskovalnega dela vsaj enkrat letno v obliki raziskovalnega seminarja (Seminar III), ki ga ocenijo trije profesorji s področja kandidatovega podiplomskega študija. Kandidat v sodelovanju z mentorjem tudi pripravi 2 poročili na obrazcu Poročilo o individualnem raziskovalnem delu, ki se nahaja med gradivi. V poročilu opišite raziskovalne probleme, s katerimi ste se v tem obdobju ukvarjali, dosežene rezultate in morebitne publikacije. Orišite tudi smernice za nadaljnje delo. Poročilo pregleda in odobri mentor.
Posamezno poročilo se odda v tajništvo MPŠ v pisni in elektronski obliki na info@mps.si do 28.2. in 30.6.

Pozitivno ocenjeni poročili in opravljen Seminar III sta pogoj za pridobitev kreditov iz IRD.

Preverjanje znanja

Seminar III in 2 poročili.

Literatura in reference

Več

Literatura

Zaradi hitrega razvoja področij študija temeljne študijske vire določi mentor individualno.

Reference

Skrij