PREDMETI

Radioaktivni odpadki

5

Kreditne točke

Predavatelji
  • prof. dr. Borut Smodiš
Programi
  • EKO3

Cilji

Poglobiti znanje in razumevanje podiplomcev o osnovnih znanjih o radioaktivnih odpadkih, kot so njihovi viri, vrste, rokovanje z njimi, razporeditev in prenos posameznih radionuklidov v okolju ter ravnanju v primeru radioloških nesreč. Vpeljati študente v izbrane tehnike karakterizacije in kondicioniranja radioaktivnih odpadkov ter načinov varnega hranjenja in odlaganja. Pri tem bo poudarek na radioaktivnih odpadkih, ki vsebujejo tipične naravne in umetne radionuklide nastale kot posledica tehnologij za proizvodnjo električne energije.

Vsebina

1. Viri radioaktivnih odpadkov (rudarjenje in predelava; proizvodnja jedrske energije; institucionalni odpadki; odpadki kot posledica proizvodnje jedrskega orožja; okoljski inventar kot posledica preteklih aktivnosti)

2. Vrste in kategorizacija (izvzeti odpadki; nizko in srednje aktivni odpadki; visoko aktivni odpadki in izrabljeno jedrsko gorivo; kratkoživi in dolgoživi radioaktivni odpadki)

3. Karakterizacija radioaktivnih odpadkov in kontaminiranih območij (strategija in pomembni faktorji pri definiranju programa karakterizacije; metodologije za različne kategorije odpadkov; pregled metod in tehnik za karakterizacijo)

4. Kondicioniranje, procesiranje in skladiščenje radioaktivnih odpadkov (tehnični faktorji pomembni za izbiro primerne tehnologije; predelovanje odpadkov in načrtovanje skladiščenja; izbira učinkovitega organizacijskega sistema in tehnologije)

5. Prenos radionuklidov v okolju (karakterizacija onesnaženega področja, parametri okoliške populacije; transport in migracija radionuklidov; fizikalne in kemijske oblike radionuklidov ter speciacija)

Obveznosti

Seminar in ustni izpit.

Preverjanje znanja

Seminar in ustni izpit.

Literatura in reference

Več

Literatura

IAEA. Characterization of radioactively contaminated sites for remediation purposes. IAEA-TECDOC-1017, Vienna, 1998.

N. Chapman, C. McCombie. Principles and standards for the disposal of long-lived radioactive wastes. Elsevier, Amsterdam, 2004.

IAEA. Strategy and methodology for radioactive waste characterization. IAEA-TECDOC-1537, Vienna, 2007.

Reference

• B. Smodiš. Applied environmental metrology for studying health-pollution interactions. J. Radioanal. Nucl. Chem., vol. 259: 181-185, 2004.

• B. Smodiš, U. Repinc, L. Benedik. Identification and inventory of TENORM sources in Slovenia. Czechoslovak Journal of Physics, Vol. 56, Supplement D, vol. 56: D37-D42, 2006.

• B. Smodiš. University-level education in nuclear and radiochemistry in Slovenia. J. Radioanal. Nucl. Chem., vol. 270: 259-261, 2006.

• B. Smodiš, T. Bučar. Overall measurement uncertainty of k[sub]0-based neutron activation analysis. J. Radioanal. Nucl. Chem., vol. 269: 311-316, 2006.

• T. Bučar, B. Smodiš. Assessment of the intrinsic uncertainty of the k[sub]0-based NAA. Nucl. Instrum, Methods Phys Res., Sect. A, Accel., vol. 564: 683-687, 2006.

• B. Smodiš. Investigation of trace element atmospheric pollution by nuclear analytical techniques at a global scale: harmonised approaches supported by the IAEA. J. Environ. Manag., vol. 85: 121-128, 2007.

• P. Tavčar, B. Smodiš, L. Benedik. Radiological characterization of low- and intermediate-level radioactive wastes. J. Radioanal. Nucl. Chem., vol. 273: 593-596, 2007.

• T. Bučar, B. Smodiš, R. Jaćimović, Z. Jeran. Quality assessment of k[sub]0-NAA by statistical evaluation of CRM results. Acta Chim. Slov., vol. 55: 166-171, 2008.

• T. Bučar, B. Smodiš. Computer-assisted uncertainty assessment of k[sub]0-NAA measurement results. Nucl. Instrum, Methods Phys Res., Sect. A, Accel., vol. 595: 647-652, 2008.

• M. Štrok, U. Repinc, B. Smodiš. Calibration and validation of a proportional counter for determining beta emitters. J. Power Energy Syst., vol. 2, no. 2: 573-581, 2008.
Skrij