PREDMETI

Uvod v procesno varnost

5

Kreditne točke

Predavatelji
  • prof. dr. Marko Gerbec
Programi
  • EKO3

Cilji

Cilji:
• Podrobno razumevanje med različnimi vidiki varnosti (procesna, varnost pri delu, ipd.).
• Osnovna kompetentnost za sodelovanje pri varnostnih analizah procesne varnosti
• Osnovne kompetence za vodilne delavce v industriji, upravnih organih in znanosti.

Splošne kompetence:
• poznavanje izbranih raziskovalnih metod, postopkov, procesov in orodij
• razvoj kritične in samokritične presoje
• sposobnost uporabe znanja v praksi
• kooperativnost, delo v skupini
• industrijska relevantnost

Vsebina

Prepoznavanje tveganj za večje nesreče z nevarnimi snovmi v industriji – vidik procesne varnosti.
Ocenjevanje tveganj (metode za ugotavljanje virov nevarnosti, izdelava scenarijev nesreč, ocenjevanje možnih posledic, ocenjevanje pogostnosti, možnosti za verižne nesreče, ocenjevanje kvalitete vodenja, varnostne kulture in človeških napak).
Zasnova integralne ocene tveganja v sklopu podiplomskih projektov.
Uporaba rezultatov ocene tveganja za zniževanje tveganja, presojo tolerabilnosti tveganja, ocenjevanje vplivov na okolje, načrte zaščite in reševanja, ter obveščanja javnosti.
Analize nesreč.

Obveznosti

Ustni izpit, v katerem kandidat dokaže poznavanje in razumevanje temeljnih vsebin predmeta in predstavi njihovo vključevanje v svoj raziskovalni projekt, ali seminarsko delo. K predstavitvi so vabljeni vsi študenti pri predmetu in sodelavci pri v projektu/seminarju.

Preverjanje znanja

Ustni izpit, v katerem kandidat dokaže poznavanje in razumevanje temeljnih vsebin predmeta in predstavi njihovo vključevanje v svoj raziskovalni projekt, ali seminarsko delo. K predstavitvi so vabljeni vsi študenti pri predmetu in sodelavci pri v projektu/seminarju (100%)

Literatura in reference

Več

Literatura

Guidelines for chemical process quantitative risk analysis, Second Edition. New York: Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers (2000), 754 p., ISBN 0-8169-0720-X
Guidelines for quantitative risk assessment " Purple book" . The Hague: Committee for Prevention of Disasters (1999), ISBN 90 12 08796 1
J. C. H. Schueller et al. Methods for determining and processing probabilities " Red Book" . Second Edition. The Hague: Committee for Prevention of Disasters (1997), ISBN 90 12 08543 8.
Sam Mannan, Ed., Lees' Loss Prevention in the Process Industries (Third Edition), Elsevier, 2005, ISBN: 978-0-7506-7555-0

Reference

GERBEC, Marko. Supporting organizational learning by comparing activities and outcomes of the safety-management system. Journal of loss prevention in the process industries, 2013, 26, 6, 1113-1127.
KONTIĆ, Davor, GERBEC, Marko. Bridging the gap between risk assessment and land-use planning. V: JORDAO, Benigno (ur.), SOUSA, Emilio (ur.). Risk management, (Safety and risk in society). New York: Nova Science Publishers, cop. 2010, 89-124.
GERBEC, Marko. A reliability analysis of anatural-gas pressure-regulating installation. Reliability engineering & systems safety, 2010, 95, 11, 1154-1163.
KONTIĆ, Branko, GERBEC, Marko. The role of environmental accidental risk assessment in the process of granting development consent. Risk analysis, 2009, 29, 11, 1601-1614.
DUIJM, Nijs Jan, FIÉVEZ, Cécile, GERBEC, Marko, HAUPTMANS, Ulrich, KONSTANDINIDOU, Myrto. Management of health, safety and environment in process industry. V: Occupational safety and risk at ESREL 2006 : ESREL 2006 : Estoril, Portugal, (Safety science, Vol. 46, Issue 6, 2008). Amsterdam: Elsevier, 2008, 6, 46, 908-920.
GERBEC, Marko, KONTIĆ, Branko. Implementation of the Seveso II directive in Slovenia : survey of implementation and opinions of operators regarding its safety benefits. Safety science, 2009, 47, 4, 561-568.
GERBEC, Marko, KONTIĆ, Branko. Key performance indicators and bayesian belief network based risk model as a management tool-results from the case study. V: European Safety and Reliability Conference, ESREL 2013, Amsterdam, The Netherlands, 29 September - 2 October 2013. STEENBERGEN, R. D. J. M. (ur.). Safety, reliability and risk analysis : beyond the horizon. Boca Raton [etc.]: CRC Press, 2013, 1859-1865.
M .Gerbec, B. Kontić. Application of the Seveso II directive in Slovenia with the support of GIS. In: D.J Briggs et al. (eds.). GIS for emergency preparedness and health risk reduction (NATO science series, series: IV, Earth and environmental sciences, vol. 11). Dordrecht; Boston; London: Kluwer (2002), pp. 193-203, ISBN 1-4020-0798-1
B. Kontić, M. Gerbec. Slovenian approach in taking over the SEVESO II directive. In: D. Fajzieva, C. A. Brebbia, (eds.). Environmental health risk. Southampton, Boston: WIT (2001), pp. 257-265, ISBN 1-85312-875-9
B. Kontić, M.Gerbec, D.Briggs. Uncertainty in the application of GIS for predictive health risk assessment for a radioactive waste repository in Slovenia. In: D.J Briggs et al. (eds.). GIS for emergency preparedness and health risk reduction (NATO science series, series: IV, Earth and environmental sciences, vol. 11). Dordrecht; Boston; London: Kluwer (2002), pp. 77-97
Skrij