PRIPRAVA IN IZVEDBA TERENSKEGA DELA V VISOKOŠOLSKIH PROGRAMIH

Usposabljanje v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu

Priprava in izvedba terenskega dela v visokošolskih programih

Published: 05. apr. 2019
IZVAJALEC: doc. dr. Andrej Naterer

TERMIN: 19. april 2019, ob 13.00

TRAJANJE: 4 pedagoške ure

LOKACIJA: predavalnica 0.2, Filozofska fakulteta UM, Koroška cesta 160, 2000 Maribor

IZIDI USPOSABLJANJA:
1. Udeleženci uposabljanja poznajo osnovne oblike, pristope, metode in zakonitosti terenskega dela,
2. identificirajo prednosti, slabosti ter nevarnosti terenskega dela in
3. razvijejo ključne kompetence za izvedbo kakovostnega terenskega dela.

NAČINI DELA:
Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, diskusije in interaktivnosti udeležencev.
Udeleženci boste za udeležbo prejeli potrdilo o udeležbi. Usposabljanje poteka v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Namen projekta je z uvedbo prožnejših oblik učenja in poučevanja zagotoviti in izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja.

ZA DODATNE INFORMACIJE pišite na elektronski naslov tamara.zorko2@um.si.

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE
https://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=1220


Rok za prijavo je 12. april 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna, prijavijo se lahko zaposleni na Univerzi v Ljubljani, na Univerzi v Mariboru, na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za informacijske študije Novo mesto in zaposleni drugih visokošolskih zavodov. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.

Back to all news