TRAINING PROGRAMMES FOR HIGHER EDUCATION TEACHERS, FACULTY ASSISTANTS AND SPECIALIST ADVISERS

About Training

Pursuant to the strategic plan adopted by the IPS Governing Board and the recommendations given by the Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (NAKVIS), the IPS joined the collective application to the Ministry of Education, Science and Sport for training higher education teachers, faculty assistants and specialist advisers under the umbrella management of the University of Ljubljana.

Within the framework of the Innovative learning and teaching in higher education (INOVUP) programme, various workshops, seminars and lectures will be organised on the subject.

We kindly invite all teachers and assistants to participate in these trainings and to notify the IPS Office when they do.

Events

Staff
Prihajajoča pedagoška usposabljanja INOVUP v marcu 2020
28. feb. 2020
Staff
Nacionalni posvet projekta INOVUP in prihajajoča pedagoška usposabljanja
20. jan. 2020
Staff
Nova usposabljanja v okviru projekta INOVUP
20. aug. 2019
Staff
Usposabljanja v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu
29. apr. 2019
Staff
Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetov
25. apr. 2019
Staff
Izvajanje in razvoj inovativnih načinov poučevanja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovna področja 2
05. apr. 2019