CHANGING THE HUMAN MIND: A DEVELOPMENTALLY APPROPRIATE PROGRAM OF ENHANCING THINKING AND REASONING

Usposabljanje v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu

Changing the human mind: a developmentally appropriate program of enhancing thinking and reasoning

Published: 21. mar. 2019
IZVAJALEC: prof. Andreas Dimitriou

TERMIN: 2. april 2019, ob 12.00

TRAJANJE: 4 pedagoške ure

LOKACIJA: predavalnica 0.1, Filozofska fakulteta UM, Koroška cesta 160, 2000 Maribor

IZIDI USPOSABLJANJA:
1. Udeleženci razumejo organizacijo, delovanje in razvoj inteligentnosti,
2. razumejo procese, ki so povezani z inteligentnostjo,
3. ponazorijo, kako so ti procesi med seboj povezani ter kateri dejavniki vplivajo na njih,
4. razvijejo načine, s pomočjo katerih lahko te pocese pospešijo pri študentih.

NAČINI DELA:
Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, pogovora in interaktivnosti udeležencev.
Udeleženci boste za udeležbo prejeli potrdilo o udeležbi. Usposabljanje poteka v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Namen projekta je z uvedbo prožnejših oblik učenja in poučevanja zagotoviti in izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja.

OPOMBA: Usposabljanje bo potekalo v angelškem jeziku.

ZA DODATNE INFORMACIJE pišite na elektronski naslov tamara.zorko2@um.si

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE

https://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=208


Rok za prijavo je 27. marec 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna, prijavijo se lahko zaposleni na Univerzi v Ljubljani, na Univerzi v Mariboru, na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za informacijske študije Novo mesto in zaposleni drugih visokošolskih zavodov. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obeščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.

Back to all news