MIND AND INTELLIGENCE: INTEGRATING DEVELOPMENTAL, PSYCHOMETRIC AND COGNITIVE THEORIES OF HUMAN MIND

Usposabljanje v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu

Mind and Intelligence: Integrating Developmental, Psychometric and Cognitive Theories of Human Mind

Published: 21. mar. 2019
IZVAJALEC: prof. Andreas Dimitriou

TERMIN: 1. april 2019, ob 12.00

TRAJANJE: 4 pedagoške ure

LOKACIJA: predavalnica 0.1, Filozofska fakulteta UM, Koroška cesta 160, 2000 Maribor

IZIDI USPOSABLJANJA:
1. Udeleženci razumejo psihometrične in razvojne teorije inteligenosti,
2. razumejo pojem g faktor, ki vključuje nadzor, fleksibilnost, delovni spomin, mentalne procese in sklepanje,
3. razpravljajo o modelu intelektualnega razvoja ter njegovih implikacijah na psihometrično, kognitivno in razvojno znanost.

NAČINI DELA:
Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, pogovora in interaktivnosti udeležencev.
Udeleženci boste za udeležbo prejeli potrdilo o udeležbi. Usposabljanje poteka v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Namen projekta je z uvedbo prožnejših oblik učenja in poučevanja zagotoviti in izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja.

OPOMBA: Usposabljanje bo potekalo v angelškem jeziku.

ZA DODATNE INFORMACIJE pišite na elektronski naslov tamara.zorko2@um.si.

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE
https://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=207


Rok za prijavo je 26. marec 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna, prijavijo se lahko zaposleni na Univerzi v Ljubljani, na Univerzi v Mariboru, na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za informacijske študije Novo mesto in zaposleni drugih visokošolskih zavodov. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obeščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.

Back to all news