VKLJUČEVANJE STROKOVNJAKOV IZ INSTITUCIJ S PODROČJA GOSPODARSTVA V IZVEDBO NARAVOSLOVNIH ŠTUDIJSKIH PREDMETOV

Usposabljanje v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu

Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetov

Published: 25. apr. 2019

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Robert Repnik


TERMIN: 8. maj 2019, ob 10.00


TRAJANJE: 4 pedagoške ure


LOKACIJA: Fakulteta za kemijo In kemijsko tehnologijo, Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, prostor 1070/1C


IZIDI USPOSABLJANJA:
1. Udeleženci usposabljanja (izvajalci študijskega procesa) se opolnomočijo za ustrezno vpeljavo in izvajanje pedagoškega procesa, ki bo vzpostavil in razvijal sodelovanje med institucijama v korist kariernega razvoja vseh vključenih, predvsem pa bodočih diplomantov,
2. prepoznajo težave, do katerih lahko pride pri vključevanju strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva,
3. predlagajo, oblikujejo in analizirajo možne pristope k reševanju in odpravljanju zaznanih težav,
4. obravnavajo in ovrednotijo prednosti in slabosti vključevanja strokovnjakov v izvedbo pedagoškega procesa s stališča institucij in vključenih oseb (mentorji, študentje).

NAČINI DELA:
Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, delavnice, pogovora, evalvacije. Prva ura je predavanje, druga in tretja ura sta delavnici z udeleženci, četrta ura je evalvacija in povzetek delavnic ter zaključki in odprta vprašanja.
Udeleženci boste za udeležbo prejeli potrdilo o udeležbi. Usposabljanje poteka v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Namen projekta je z uvedbo prožnejših oblik učenja in poučevanja zagotoviti in izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja.

ZA DODATNE INFORMACIJE pišite na elektronski naslov mateja.kraner1@um.si.

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE
https://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=1229

Rok za prijavo je 5. 5. 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Število udeležencev je omejeno na okvirno 30. Udeležba je brezplačna, prijavijo se lahko zaposleni na Univerzi v Ljubljani, na Univerzi v Mariboru, na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za informacijske študije Novo mesto in zaposleni drugih visokošolskih zavodov. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obveščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.

Back to all news