VZPOSTAVLJANJE INKLUZIVNO NARAVNANE UČNE SKUPNOSTI

Usposabljanje v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu

Vzpostavljanje inkluzivno naravnane učne skupnosti

Published: 05. mar. 2019
IZVAJALKA: doc. dr. Katja Jeznik

TERMIN: 12. marec 2019, ob 11:20

TRAJANJE: 4 andragoške ure

LOKACIJA: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, Ljubljana, Didaktična predavalnica

CILJI USPOSABLJANJA:
1. udeleženci v uvodnem predavanju z diskusijo spoznajo osnovna teoretska izhodišča razumevanja inkluzivnosti in pravičnosti slovenskega šolskega sistema,
2. pri delu v skupinah diskutirajo o vlogi in odgovornosti pedagoškega delavca za soustvarjanje inkluzivno naravnane učne skupnosti,
3. krepijo splošne kompetence (s poudarkom na analitičnem razmišljanju in ustvarjalnosti) in
4. razvijajo ključne kompetence za vseživljenjsko učenje s poudarkom na usposobljenosti za uporabo novih didaktičnih metod in za spodbujanje inovativnega dela s študenti in študentkami.

METODE:
Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja in pogovora. Delo bo potekalo individualno in skupinsko oz. v parih. Vključeni bodo tudi novi učni pristopi (uporaba večperspektivnosti, kritično mišljenje, delo s kontroverznimi temami).
Udeleženci boste za udeležbo prejeli potrdilo o udeležbi. Usposabljanje poteka v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Namen projekta je z uvedbo prožnejših oblik učenja in poučevanja zagotoviti in izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja.

ZA DODATNE INFORMACIJE pišite na elektronski naslov matej.urbancic@ff.uni-lj.si.

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE
https://www.1ka.si/a/204806

Rok za prijavo je 10. 3. 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Število udeležencev je omejeno na 30. Udeležba je brezplačna, prijavijo se lahko zaposleni na Univerzi v Ljubljani, na Univerzi v Mariboru, na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za informacijske študije Novo mesto in zaposleni drugih visokošolskih zavodov. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Vljudno vabljeni.

Back to all news