NEWS

Defence of the Doctoral Dissertation of Nina Drašinac Pajić
17. jan. 2019
Diploma Ceremony
20. dec. 2018
Defence of the Doctoral Dissertation of Vanja Jordan
17. dec. 2018
Izzivi in dileme ocenjevanja znanja v visokošolskem izobraževanju
14. dec. 2018
Defence of the Doctoral Dissertation of Luka Stopar
11. dec. 2018
Defence of the Doctoral Dissertation of Lovro Fulanović
11. dec. 2018