DOC. DR. TADEJ ROJAC PREJEL ZOISOVO PRIZNANJE

za pomembne dosežke na področju raziskav sinteze in karakterizacije visokotemperaturne piezoelektrične keramike na osnovi bizmutovega ferita

Doc. dr. Tadej Rojac prejel Zoisovo priznanje

Published: 28. nov. 2018

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana čestita vsem prejemnikom Zoisovih nagrad in priznanj ter Puhovih priznanj. Še posebej smo ponosni, da je med prejemniki tudi učitelj MPŠ doc. dr. Tadej Rojac, ki je prejel Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju raziskav sinteze in karakterizacije visokotemperaturne piezoelektrične keramike na osnovi bizmutovega ferita.


Tadej Rojac je znanstveni sodelavec Odseka za elektronsko keramiko Instituta Jožef Stefan in docent na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Njegovo znanstveno delo spada na področje sinteze in karakterizacije visokotemperaturne piezoelektrične keramike na osnovi bizmutovega ferita. S svojimi raziskavami je izredno poglobil razumevanje sinteze teh materialov v trdnem stanju in tako ključno prispeval k interpretaciji in kontroli njihovih elektromehanskih lastnosti. Med njegovimi deli je treba posebej omeniti članek, objavljen leta 2017 v prestižni reviji Nature Materials. Izjemno zahtevno eksperimentalno delo, s katerim je razložil mehanizem električne prevodnosti domenskih sten v bizmutovem feritu, je s svojimi kolegi zasnoval in v celoti izpeljal v Sloveniji. Poglobljeno znanje strukture in električnih lastnosti na lokalni ravni povezuje z elektromehanskimi lastnostmi materiala na makroskopski ravni, kar ga uvršča med svetovno najprodornejše mlade raziskovalce na področju raziskav polikristaliničnih feroelektričnih materialov.

Foto: RTV SLO.

Back to all news