INOVUP OKTOBER IN NOVEMBER 2020

INOVUP oktober in november 2020

Published: 16. oct. 2020

Usposabljanja v okviru projekta INOVUP še vedno potekajo na daljavo.

Zaposlenim svetujemo čim večjo udeležbo na usposabljanjih in prosimo, da udeležbo priglasijo v tajništvo MPŠ.

Back to all news