"JE ZNANSTVENA SFERA V SLOVENIJI VKLJUČUJOČA?"

Vabilo na posvet Komisije za enake možnosti na področju znanosti

"Je znanstvena sfera v Sloveniji vključujoča?"

Published: 27. nov. 2018
Komisija za enake možnosti na področju znanosti vas vljudno vabi na posvet z naslovom:

Je znanstvena sfera v Sloveniji vključujoča?

Posvet bo 29. 11. 2018, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

Posvet bo sestavljen iz dveh sklopov:

I.    Sklop: Kako je biti tuja znanstvenica ali znanstvenik v Sloveniji?
Tuji znanstveniki in znanstvenice, ki delujejo v Sloveniji, bodo iz osebnih izkušenj spregovorili o jezikovnih ovirah in sistemskih težavah, s katerimi se srečujejo pri svojem znanstvenem delu in pri urejanju življenja v Sloveniji. Obravnavali bomo tudi vprašanja, kaj sploh pomeni biti tujec/tujka oziroma domačin/domačinka v našem znanstveno-akademskem okolju in kako visoka ovira je je znanje slovenščine za znanstveno delo v Sloveniji.

II.    Sklop: Jezik kot sredstvo vključevanja

Zanimalo nas bo, ali je na naših inštitutih in univerzah že splošno sprejeta praksa, da se v pogodbah o zaposlitvi za znanstvenico napiše, da bo zasedla delovno mesto raziskovalke oziroma profesorice in ne raziskovalca ali profesorja? Po burnih odzivih v javnosti, na katere je naletela vpeljava izmenične uporabe ženske in moške slovnične oblike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, bomo spregovorili o drugih predlogih vključujoče rabe jezika. Ali lahko pričakujemo, da se bo praksa izmenične uporabe ženske in moške slovnične oblike (ali kaka druga rešitev) začela uporabljati tudi pri pisanju zakonov in drugih uradnih dokumentov na državni ravni?

Več info na: http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10570/

Back to all news