USPOSABLJANJA VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN SODELAVCEV TER STROKOVNIH SODELAVCEV

O usposabljanju

Skladno s strateškim načrtom, ki ga je sprejel Upravni odbor MPŠ, in priproročili NAKVIS se je MPŠ pridružila skupni prijavi za usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pod krovnim vodstvom Univerze v Ljubljani.

V okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu bodo na to temo organizirane delavnice, seminarji in predavanja.

Vsi učitelji in sodelavci vljudno vabljeni, da se tovrstnih usposabljanj udeležijo, in o udeležbi obvestijo tajništvo MPŠ.

Dogodki usposabljanj

Osebje
Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetov
22. mar. 2019
Osebje
Spreminjanje človekovega uma: razvojno primeren program spodbujanja mišljenja
21. mar. 2019
Osebje
Um in inteligentnost: integracija razvojnih, psihometričnih in kognitivnih teorij človekovega uma
21. mar. 2019
Osebje
Zavzeto raziskovati in poučevati
06. mar. 2019
Osebje
Vzpostavljanje inkluzivno naravnane učne skupnosti
05. mar. 2019
Osebje
COMMITTED AND RESPONSIBLE RESEARCH AND TEACHING
22. feb. 2019