USPOSABLJANJA VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN SODELAVCEV TER STROKOVNIH SODELAVCEV

O usposabljanju

Skladno s strateškim načrtom, ki ga je sprejel Upravni odbor MPŠ, in priproročili NAKVIS se je MPŠ pridružila skupni prijavi za usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pod krovnim vodstvom Univerze v Ljubljani.

V okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu bodo na to temo organizirane delavnice, seminarji in predavanja.

Vsi učitelji in sodelavci vljudno vabljeni, da se tovrstnih usposabljanj udeležijo, in o udeležbi obvestijo tajništvo MPŠ.

Dogodki usposabljanj

Osebje
Usposabljanja v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu
29. apr. 2019
Osebje
Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetov
25. apr. 2019
Osebje
Izvajanje in razvoj inovativnih načinov poučevanja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovna področja 2
05. apr. 2019
Osebje
Priprava in izvedba terenskega dela v visokošolskih programih
05. apr. 2019
Osebje
Načrtovanje učnih izidov v visokem šolstvu
29. mar. 2019
Osebje
Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetov
22. mar. 2019