USPOSABLJANJA VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN SODELAVCEV TER STROKOVNIH SODELAVCEV

Skladno s strateškim načrtom, ki ga je sprejel Upravni odbor MPŠ, in priproročili NAKVIS se je MPŠ pridružila skupni prijavi za usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pod krovnim vodstvom Univerze v Ljubljani.

V okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu bodo na to temo organizirane delavnice, seminarji in predavanja.

Vsi učitelji in sodelavci vljudno vabljeni, da se tovrstnih usposabljanj udeležijo, in o udeležbi obvestijo tajništvo MPŠ.