PROJEKT KOMPETENČNI CENTER ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE V TOVARNAH PRIHODNOSTI (KOC-TOP)

Projekt Kompetenčni center za napredne tehnologije v tovarnah prihodnosti (KoC-ToP)

Published: 18. jul. 2018
  • Projekt KoC-ToP delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 -2020.

  • Projekt delno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Back to all news