PROJEKT KOMPETENČNI CENTER ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE V TOVARNAH PRIHODNOSTI (KOC-TOP)

Projekt Kompetenčni center za napredne tehnologije v tovarnah prihodnosti (KoC-ToP)

Objavljeno: 18. jul. 2018
  • Projekt KoC-ToP delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 -2020.

  • Projekt delno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana je na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije pridobila projekt za vzpostavitev Kompetenčnega centra za razvoj kadrov za napredne tehnologije v tovarnah prihodnosti, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 -2020, ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Več informacij:

Nazaj na novice