TIMETABLE

Time Lecture or Event Lecturer Lecture Room
Thursday, 30. 11. 2023
Friday, 01. 12. 2023
Saturday, 02. 12. 2023
Sunday, 03. 12. 2023
Monday, 04. 12. 2023
15:00 - 17:00 Programming, Data Structures and Algorithms
/
doc. dr. Anton Biasizzo
izr. prof. dr. Gregor Papa
Technological Park, Teslova 30, 1st floor, room 38/39
Tuesday, 05. 12. 2023
15:00 - 18:30 Contemporary ICT Approaches
Knowledge technologies (15-16 Bogdan Filipič: Stohastične optimizacijske metode, 16-17 Sašo Džeroski: Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov, 17-18:30 Marko Bohanec: Sistemi in tehnike za podporo pri odločanju)
prof. dr. Marko Bohanec
prof. dr. Sašo Džeroski
prof. dr. Bogdan Filipič
IPS Lecture Room
Wednesday, 06. 12. 2023
15:00 - 16:00 Data and Text Mining
/
prof. dr. Dunja Mladenić
Technological Park, Teslova 30, 1st floor, room 38/39
Thursday, 07. 12. 2023

Legend

Lecture
Exam
Defence
Event
Lecture by a Visiting Professor
Lecture Room Booking
Lecture in the Scope of an IJS Colloquium
Habilitation Lecture
*Joint session: Seminar I (ECO3), Seminar I (ECO2), Seminar I (ICT3), Seminar I (ICT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (ECO3), Seminar II (ECO2), Seminar II (ICT3), Seminar II (ICT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2) is obligatory for the students of the particular programme, other student are wellcome.