TIMETABLE

Time Lecture or Event Lecturer Lecture Room
Monday, 04. 12. 2023
12:00 - 13:00 Seminar III
Marija Grozdanić
izr. prof. dr. Marko Fonović
B220
15:00 - 17:00 Programming, Data Structures and Algorithms
/
doc. dr. Anton Biasizzo
izr. prof. dr. Gregor Papa
Technological Park, Teslova 30, 1st floor, room 38/39
Tuesday, 05. 12. 2023
12:30 - 14:00 Science Communication
/
prof. dr. Saša Novak Krmpotič
IPS Lecture Room
15:00 - 18:30 Contemporary ICT Approaches
Knowledge technologies (15-16 Bogdan Filipič: Stohastične optimizacijske metode, 16-17 Sašo Džeroski: Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov, 17-18:30 Marko Bohanec: Sistemi in tehnike za podporo pri odločanju)
prof. dr. Marko Bohanec
prof. dr. Sašo Džeroski
prof. dr. Bogdan Filipič
IPS Lecture Room
15:00 - 17:00 Machine Learning
15-16 Martin Žnidaršič, 16-17 Aljaž Osojnik
dr. Aljaž Osojnik
doc. dr. Martin Žnidaršič
Technological Park, Teslova 30, 1st floor, room 38/39
Wednesday, 06. 12. 2023
15:00 - 19:00 Advanced ICT Approaches
Knowledge technologies (15-17h Sašo Džeroski: Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov, 17-18h Dunja Mladenić: Analiza tekstovnih in večpredstavnih podatkov ter semantične tehnologije, 18-19h Bogdan Filipič: Evolucijski algoritmi)
prof. dr. Sašo Džeroski
prof. dr. Bogdan Filipič
prof. dr. Dunja Mladenić
IPS Lecture Room
15:00 - 16:00 Data and Text Mining
/
prof. dr. Dunja Mladenić
Technological Park, Teslova 30, 1st floor, room 38/39
Thursday, 07. 12. 2023
09:00 - 11:00 Defence
Defence of the Doctoral Dissertation by Mojca Juteršek: Biotechnological production of insect sex pheromones and potato virus Y infectious clone as tools in plant protection
Mojca Juteršek
BTS-NIB Lecture Room
12:00 - 14:00 Sensors and Sensor Technologies
Information-communication-technologies (ICT) and sensors
izr. prof. dr. Gregor Papa
IPS Lecture Room
14:00 - 15:00 Nanoparticles, colloidal and surface chemistry
/
prof. dr. Darja Lisjak
K610 seminar room
14:15 - 17:00 Tools for the Environmental Quality Control
Organska onesnažila / Organic contaminants
prof. dr. Ester Heath
izr. prof. dr. Tina Kosjek
IPS Lecture Room
Friday, 08. 12. 2023
10:15 - 12:00 Microscopical and Microanalytical Methods
SEM
prof. dr. Miran Čeh
IPS Lecture Room
12:30 - 14:30 Defence
Defence of the Doctoral Dissertation by Jelena Isailović: Development of sensitive electrochemical sensor for detection of gaseous H2O2
Jelena Isailović
Great Lecture Hall, National Institute of Chemistry
13:00 - 15:00 Introduction to Nanosciences and Nanotechnologies
/
prof. dr. Miran Čeh
IPS Lecture Room
13:00 - 15:00 Advanced Topics in Nanosciences and Nanotechnologies
/
prof. dr. Miran Čeh
IPS Lecture Room
Saturday, 09. 12. 2023
Sunday, 10. 12. 2023
Monday, 11. 12. 2023
15:00 - 17:30 Programming, Data Structures and Algorithms
/
doc. dr. Anton Biasizzo
izr. prof. dr. Gregor Papa
Technological Park, Teslova 30, 1st floor, room 38/39

Legend

Lecture
Exam
Defence
Event
Lecture by a Visiting Professor
Lecture Room Booking
Lecture in the Scope of an IJS Colloquium
Habilitation Lecture
*Joint session: Seminar I (ECO3), Seminar I (ECO2), Seminar I (ICT3), Seminar I (ICT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (ECO3), Seminar II (ECO2), Seminar II (ICT3), Seminar II (ICT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2) is obligatory for the students of the particular programme, other student are wellcome.