KOMPETENČNI CENTER (ONLY SLOVENE VERSION)

PROJEKT KOMPETENČNI CENTER ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE V TOVARNAH PRIHODNOSTI (KOC-TOP)