KOMPETENČNI CENTER

PROJEKT KOMPETENČNI CENTER ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE V TOVARNAH PRIHODNOSTI (KOC-TOP)