KOMPETENČNI CENTER

PROJEKT KOMPETENČNI CENTER ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE V TOVARNAH PRIHODNOSTI (KOC-TOP)

Projekt Kompetenčni center za napredne tehnologije v tovarnah prihodnosti (KoC-ToP)

  • Projekt KoC-ToP delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 -2020.

  • Projekt delno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana je na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije pridobila projekt za vzpostavitev Kompetenčnega centra za razvoj kadrov za napredne tehnologije v tovarnah prihodnosti, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 -2020, ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Več informacij:

Uvodna delavnica

ud

Na prvi projektni delavnici je imel predstavnik sklada g. Anton Golob nazorno predstavitev ideje kompetenčnih centrov, ki je bila hkrati odlična uvodna motivacija partnerjev za aktivno sodelovanje v usposabljanjih in drugih procesih kompetenčnega centra.
Model kompetenc

mk

Kompetenčni center je pripravil model kompetenc, ki ga je sprejel nadzorni odbor projekta 26. oktobra 2018. Pod vodstvom prof. dr. Bojana Cestnika je pripravil tudi koncept ekspertnega sistema, ki bo omogočal bolj stroškovno in časovno učinkovito identifikacijo usposabljanj, potrebnih za izboljšanje ključnih kompetenc.

Delavnica Sare Isaković

dsi

12. oktobra 2018 je kompetenčni center organiziral zanimivo delavnico Sare Isaković o zmogljivostni psihologiji, ki je z interaktivnim delom navdušila udeležence.


Zaključna javna predstavitev kompetenčnega centra

zp

Na zaključni javni predstavitvi dne 26. oktobra 2018 je aktivno sodeloval tudi dr. Marjan Rihar z GZS, predsednik Odbora za razvoj človeških virov v SRIP ToP.


Vabilo na Informativo

25. in 26. januarja 2019 bo v Ljubljani potekala 11. informativa, sejem izobraževanja in poklicev. Na njej bo sodeloval tudi projekt KOC na stojnici Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.


Tema letošnje predstavitve bodo poklici leta 2030 in kakšne kompetence bi morali imeti.

Predvsem zaposleni partnerskih podjetjij ste zelo dobrodošli, da bi na kratko predstavili delo v podjetju oz. panogi in kaj se bo v prihodnosti pričakovalo od mladih, ki vstopajo na trg dela.

Več informacij: https://www.informativa.si/