WORKSHOPS

Kompetenčni center tovarn prihodnosti (KOC-TOP) je konzorcij 50 partnerjev, ki je pridobil financiranje za obdobje do leta 2022 in deluje kot katalizator pri uvajanju in upravljanju najsodobnejših tehnoloških in kadrovskih praks industrije 4.0 v tesnem sodelovanju s SRIP TOP.