WEBINAR - USPOSABLJANJE ZA ZAGOTAVLJANJE VEČJE ODPORNOSTI PODJETJA OB MOTNJI, KOT JE PANDEMIJA KORONAVIRUSA

prof. dr. Aleš Jug (Becker College, Worcester, Massachusetts, ZDA) in Barbara Webster (GoCrisis)

Izkušnje kažejo, da so se podjetja motnji, kot jo predstavlja trenutna pandemija koronavirusa, prilagodila lažje, če so bila na motnjo pripravljena. Na izzive, kot motena oskrba, prodaja, odsotnosot zaposlenih, varnost ali delo od doma se podjetje pripravi vnaprej s ti. načrtom in politiko nemotenega poslovanja podjetja.  

Obveščamo vas, da se bo webinar snemal. Z vstopom na webinar dovoljujete snemanje. Med snemanjem posameznega predavanja naj ne bi potekala debata, temu bo namenjen čas po predavanju, ko se bo snemanje prekinilo.

 

Pri registraciji se nujno vpišite z imenom in priimkom ter imenom vašega podjetja:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_ZDcwMmI2MTctNzUzOC00YzE1LThmYjMtZmUwMzk2MTJkMmQ3%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%25220a6da97a-117e-42d3-93aa-22ad72db6c53%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25227fdd9101-e48e-4c54-991c-d49a4f46cb9a%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=23810133-1400-43ff-adb5-56493f117d7a&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


Program 

1. dan, sreda 22. april 2020

 

14:00 – 14:15 – Uvod – Prof. Aleksander Zidanšek, kompetenčni center MPŠ, DDr. Aleš Jug, Becker College (ZDA) in Gasilska zveza Slovenije

14:15 – 15:00 – Upravljanje nemotenega poslovanja v organizaciji – načrt nemotenega poslovanja, odziv na izredne razmere, krizno upravljanje in okrevanje - Barbara Webster, GoCrisis (ZDA)

15:00 – 15:45 – Načrt nemotenega poslovanja podjetja – izhodišča v obstoječi slovenski zakonodaji, DDr. Aleš Jug, Becker College (ZDA) in Gasilska zveza Slovenije

15:45 – 16:00 – Diskusija in izhodišča za naslednji dan

 

Udeleženci dobijo vprašanja za razmislek, ki bodo obravnavana drugi dan:

-          Na katerem področju poslovanja podjetja vas je pandemija najbolj presenetila?

-          Poznate z vidika poslovanja nabolj kritične procese v vašem podjetju?

-          Imate narejeno oceno vplivov izredenih dogodkov na poslovanje podjetja?

-          Imate ocenjen čas in okvirne stroške do ponovnega zagona?

 

2.   2. dan, četrtek 23. april 2020

 

14:00 – 14:30 – Odzivi na prvi dan – komentarji in vprašanja, Barbara Webster, GoCrisis (ZDA), DDr. Aleš Jug, Becker College (ZDA) in Gasilska zveza Slovenije

14:30 – 15:00 – Kako učinkovit je načrt nemotenega poslovanja podjetja? Obravnava primerov iz prakse, Barbara Webster, GoCrisis (ZDA), DDr. Aleš Jug, Becker College (ZDA) in Gasilska zveza Slovenije

15:00 – 15:30 – Kako naprej? Okrevanje po pandemiji koronavirusa – Barbara Webster, GoCrisis (ZDA), DDr. Aleš Jug, Becker College (ZDA) in Gasilska zveza Slovenije

15:30 – 16:00 – Praktični vidiki – Ddr. Aleš Jug in Barbara Webster, podjetja