RAZPISI: JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Razpisi: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Published: 26. may. 2022

Spodaj je nekaj zanimivih razpisov sklada:

Javni razpis za program Fulbright za leto 2022 (304. JR) https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-program-fulbright-za-leto-2022-304-jr

Javni razpis za program Fulbright za leto 2023 (318. JR) https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-program-fulbright-za-leto-2023-318-jr

Štipendije za sodelovanje dijakov in študentov na tekmovanjih v tujini za leto 2021 (315. JR) https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/stipendije-za-sodelovanje-dijakov-studentov-na-tekmovanjih-v-tujini-za-leto-2021-315-jr

Štipendija za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2021 (316. JR) https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/stipendija-za-studijske-obiske-dijakov-studentov-v-tujini-za-leto-2021-316-jr

Za več informacij o skladu in razpisih obiščite njihovo spletno stran.

Back to all news