DELAVNICE

Projekt KOC-TOP sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Kompetenčni center tovarn prihodnosti (KOC-TOP) je konzorcij 50 partnerjev, ki je pridobil financiranje za obdobje do leta 2022 in deluje kot katalizator pri uvajanju in upravljanju najsodobnejših tehnoloških in kadrovskih praks industrije 4.0 v tesnem sodelovanju s SRIP TOP.

Zaključni dogodek KOC-TOP

26. avgusta 2022 ob 11. uri na GZS v Ljubljani (dvorana A) bomo na zaključnem dogodku predstavili dosežke kompetenčnega centra KOC-TOP in priložnosti za nadaljnje sodelovanje. Nato bo praktično delavnico o psihološkem zdravju izvedla Sanela Peresciutti (Banović), dr. med. Naslovila bo motiviranost, optimizem, komunikacijo in zaupanje. Od udeležbe lahko pričakujemo tudi praktične nasvete glede koristi skrbi za dobro psihološko zdravje in kvalitetno komunikacijo v vsakdanjem življenju ter kako spodbuditi in motivirati samega sebe.

Udeležba je brezplačna, potrebna pa je prijava najkasneje do 22. 8. 2022 na 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=eqltCn4R00KTqiKtcttsUwGR3X-O5FRMmRzUmk9Gy5pUMVRISTgzOUJVQTVMMFFHRVcxQkhaUDBURC4u

Vljudno vabljeni. 

Program dogodka:
11:00 Predstavitev dosežkov KOC-TOP in priložnosti za nadaljnje sodelovanje
11:45 Odmor
12:00 Delavnica Sanele Peresciutti (Banović)
15:00 Zaključek

Uvodna delavnica KOC-TOP

Pripravljeni na prihodnost

Kompetenčni center tovarn prihodnosti (KOC-TOP) je 11. oktobra 2019 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije organiziral otvoritveno delavnico, na kateri so vodje, razvojniki in kadroviki na interaktiven način predstavljali in izmenjevali najboljše prakse za izboljšanje ključnih kompetenc:

Kompetence 4.0: Strateško upravljanje tehnologij in kadrov tovarn prihodnosti

Delavnico so otvorili mag. Samo Milič Hribar (GZS), Živa Antauer (SRIP TOP) ter Vladimir Milovanović in Anja Sterle (JŠRIPS).

Sledile so predstavitve in delovna omizja:

Prof. dr. Niko Herakovič, LASIM-FS-UL, je predstavil praktične pristope industrije 4.0, ki delujejo ter prinesejo pozitivne poslovne rezultate pri vpeljavi robotizacije in avtomatizacije.

koc-gzs
koc-gzs
koc-gzs
koc-gzs

Projekt Kompetenčni center za napredne tehnologije v tovarnah prihodnosti (KoC-ToP), 2018

Uvodna delavnica

Na prvi projektni delavnici je imel predstavnik sklada g. Anton Golob nazorno predstavitev ideje kompetenčnih centrov, ki je bila hkrati odlična uvodna motivacija partnerjev za aktivno sodelovanje v usposabljanjih in drugih procesih kompetenčnega centra.

Model kompetenc

mk

Kompetenčni center je pripravil model kompetenc, ki ga je sprejel nadzorni odbor projekta 26. oktobra 2018. Pod vodstvom prof. dr. Bojana Cestnika je pripravil tudi koncept ekspertnega sistema, ki bo omogočal bolj stroškovno in časovno učinkovito identifikacijo usposabljanj, potrebnih za izboljšanje ključnih kompetenc.


Delavnica Sare Isaković

KO

12. oktobra 2018 je kompetenčni center organiziral zanimivo delavnico Sare Isaković o zmogljivostni psihologiji, ki je z interaktivnim delom navdušila udeležence.Zaključna javna predstavitev kompetenčnega centra

zp

Na zaključni javni predstavitvi dne 26. oktobra 2018 je aktivno sodeloval tudi dr. Marjan Rihar z GZS, predsednik Odbora za razvoj človeških virov v SRIP ToP.