NEWS

Doc. dr. Tadej Rojac prejel Zoisovo priznanje
28. nov. 2018
"Je znanstvena sfera v Sloveniji vključujoča?"
27. nov. 2018
Defence of the Doctoral Dissertation of Urška Gabor
13. nov. 2018
Defence of the Doctoral Dissertation of Nežka Kavčič
13. nov. 2018
Defence of the Doctoral Dissertation of Urban Kuhar
13. nov. 2018
Defence of the Master Thesis of Matej Senožetnik
13. nov. 2018