NEWS

Razpisi: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
26. may. 2022
Defence of the Doctoral Dissertation by Matej Martinc
26. may. 2022
Defence of the Doctoral Dissertation by Johanna Amalia Robinson
17. may. 2022
Defence of the Doctoral Dissertation by Patricija Hribar Boštjančič
17. may. 2022
Defence of the Doctoral Dissertation by Katarina Bačnik
11. may. 2022
Public lecture of Professor Jan Babič
09. may. 2022
Defence of the Doctoral Dissertation by Žiga Tkalec
04. may. 2022