Pristopna izjava za članstvo v Alumni klub MPŠ

OSEBNI IN KONTAKTNI PODATKI

PODATKI O ŠTUDIJU

PODATKI O ZAPOSLITVI

Z izpolnitvijo in oddajo pristopne izjave soglašam, da se zgoraj navedeni podatki (naslov, e-naslov, telefonska številka, podatki o študiju, podatki o zaposlitvi) uporabljajo in obdelujejo izključno za potrebe Alumni kluba Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (MPŠ), vključno z obveščanjem o ponudbah in ugodnostih partnerjev MPŠ, ter da za potrebe včlanitve Alumni klub MPŠ pridobi podatke iz evidence magistrandov in doktorandov MPŠ. Z izpolnjevanjem obrazca potrjujem, da sem seznanjen-a z naslednjimi dejstvi:

  • da se ob zaključku študija na MPŠ moji osebni podatki (naslov, telefonska številka, e-naslov) hranijo, obdelujejo in uporabljajo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Uradni list RS, št. 163/22) za potrebe Alumni kluba MPŠ, in sicer z namenom statistične obdelave, kontaktiranja in informiranja ter neposrednih trženjskih akcij, in sicer brezplačno preko poštnih storitev, elektronske pošte, SMS in MMS sporočil, pri čemer se moji osebni podatki s strani Alumni kluba MPŠ ne bodo posredovali tretjim osebam.
  • je kontaktni naslov za popravek/izbris podatkov ali drug ukrep, do katerih ima v zvezi s temi podatki podpisani kadarkoli pravico (členi 16 do 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov: pravica do omejitve uporabe, do obveščanja, do prenosljivosti, do ugovora itd.) alumni@mps.si;
  • da se mi na elektronski naslov s strani Alumni kluba MPŠ vsako leto v obdobju petih let po zaključku študija pošlje anketo o zaposljivosti in zaposlenosti;
  • se podatki hranijo do preklica;
  • imam pravico vložiti pritožbo dekanu;
  • da se lahko kadarkoli izpišem iz članstva Alumni kluba MPŠ in to soglasje prekličem po elektronski pošti alumni@mps.si oz. po pošti Mednarodna podiplomska šola Jožeta Stefana, Jamova 39, 1000 Ljubljana;
  • da bom od MPŠ obveščen o morebitni kršitvi varstva svojih osebnih podatkov;
  • da se bodo osebni podatki hranili skladno s pozitivno zakonodajo oz. do izpolnitve namena obdelave ali mojega preklica.