PREDMETI

Seznam predmetov

Predmet Profesor KT
Ambientalna inteligenca prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Ambientalna inteligenca (KOPIJA) prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Analiza in predikcija 3D struktur proteinov prof. dr. Andrej Šali 5 KT
Analiza senzorskih podatkov prof. dr. Dunja Mladenić 5 KT
Analiza senzorskih podatkov (KOPIJA) prof. dr. Dunja Mladenić 5 KT
Analiza tekstovnih in večpredstavnih podatkov ter semantične tehnologije prof. dr. Dunja Mladenić 5 KT
Analizne metode s hitrimi ioni prof. dr. Primož Pelicon 5 KT
Avtomatizirano modeliranje dinamičnih sistemov s primeri uporabe v ekologiji prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Bio-slikanje prof. dr. Cornelis Johannes Forrendinis Van Noorden 5 KT
Biokeramični materiali prof. dr. Tomaž Kosmač 5 KT
Biologija matičnih celic prof. dr. Tanja Dominko 5 KT
Biologija matičnih celic (NANO3) prof. dr. Tamara Lah Turnšek 6 KT
Biomolekularne simulacije doc. dr. Janez Mavri 5 KT
Biorobotika prof. dr. Jan Babič 5 KT
Biosenzorske tehnike na osnovi neravnovesnih plazemskih tehnologij prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Brezžične komunikacije prof. dr. Gorazd Kandus 10 KT
Celični senzorji v toksikologiji prof. dr. Metka Filipič 5 KT
Detekcija vodika v materialih in v plinasti fazi doc. dr. Sabina Markelj 5 KT
Detektorski sistemi in metode za meritve rentgenskih fotonov z visoko energijsko ločljivostjo doc. dr. Matjaž Kavčič 5 KT
Dielektrične in toplotne lastnosti nanomaterialov prof. dr. Vid Bobnar 5 KT
Digitalna forenzika doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Digitalna forenzika II doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Doktorska disertacija mentor 30 KT
Družba, narava in okolje doc. dr. Tomaž Grušovnik 5 KT
Ekonomika za raziskovalce prof. dr. Sašo Polanec 3 KT
Ekoremediacijske tehnologije prof. dr. Daniel Vrhovšek 5 KT
Elektrokemijski procesi in protikorozijska zaščita materialov prof. dr. Ingrid Milošev 5 KT
Elektrokemijski senzorji doc. dr. Kristina Žužek Rožman 5 KT
Elektromagnetni senzorji prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 KT
EPR spektroskopija nanomaterialov prof. dr. Janez Štrancar 5 KT
Evolucijska genomika prof. dr. Dušan Kordiš 5 KT
Evolucijski algoritmi prof. dr. Bogdan Filipič 5 KT
Fizika materialov prof. dr. Zdravko Kutnjak 10 KT
Fizika nanomaterialov prof. dr. Dragan Mihailović 10 KT
Fizika okolja prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 KT
Fizika v biologiji prof. dr. Janez Štrancar 10 KT
Funkcionalni polimerni materiali v tehnologiji senzorjev dr. Adolf Jesih 5 KT
Gorivne celice prof. dr. Ingrid Milošev 5 KT
Heterogena telekomunikacijska omrežja prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
Hidrologija in okolje prof. dr. Sonja Lojen 5 KT
Humanoidna in servisna robotika doc. dr. Bojan Nemec 10 KT
Ihtiologija z ribiško biologijo prof. dr. Lovrenc Lipej 5 KT
IKT podpora v zdravstvenih ekspertnih sistemih na daljavo prof. dr. Barbara Koroušič Seljak 5 KT
In vitro manipulacija matičnih celic prof. dr. Tamara Lah Turnšek 5 KT
Individualno raziskovalno delo 1 mentor 20 KT
Individualno raziskovalno delo 2* mentor 50 KT
Individualno raziskovalno delo 3 mentor 20 KT
Industrijsko ekspertno znanje in projektno delo prof. dr. Gorazd Kandus 3 KT
Informacijska varnost in ekonomija tveganj doc. dr. Rok Bojanc 5 KT
Inovacijski management dr. Peter Stanovnik 3 KT
Inteligentni sistemi in agenti prof. dr. Matjaž Gams 10 KT
Inteligentni sistemi vodenja robotov doc. dr. Leon Žlajpah 5 KT
Interakcija človek-računalnik prof. dr. Franc Novak 5 KT
Interakcija človek-računalnik II prof. dr. Franc Novak 5 KT
Internetna omrežja prof. dr. Borka Jerman-Blažič 10 KT
Internetna omrežja in tehnologije prof. dr. Borka Jerman-Blažič 20 KT
Internetne aplikacije in upravljanje prof. dr. Borka Jerman-Blažič 5 KT
Internetne tehnologije in aplikacije v procesih izobraževanja doc. dr. Tanja Arh 5 KT
Internetne tehnologije v poslovanju in izobraževanju prof. dr. Dejan Dinevski 5 KT
Internetno povezovanje vgrajenih naprav prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Invazijska ekologija in pomen medvrstnih odnosov v ekosistemih doc. dr. Al Vrezec 5 KT
Izbrana poglavja iz analizne kemije prof. dr. Maja Ponikvar-Svet 5 KT
Izbrana poglavja iz anorganske kemije prof. dr. Boris Žemva 5 KT
Izbrana poglavja iz biofizike prof. dr. Gojmir Lahajnar 5 KT
Izbrana poglavja iz biotehnologije prof. dr. Jana Žel 5 KT
Izbrana poglavja iz diskretne matematike prof. dr. Sandi Klavžar 5 KT
Izbrana poglavja iz imunobiologije doc. dr. Nataša Kopitar Jerala 5 KT
Izbrana poglavja iz nanoznanosti in nanotehnologij I doc. dr. Andreja Benčan Golob 10 KT
Izbrana poglavja iz nanoznanosti in nanotehnologij II doc. dr. Andreja Benčan Golob 10 KT
Izbrana poglavja iz onesnaževanja okolja prof. dr. Milena Horvat 5 KT
Izbrana poglavja iz robotike prof. dr. Jadran Lenarčič 10 KT
Izbrana poglavja iz sinteze proteinov prof. dr. Nenad Ban 5 KT
Izbrana poglavja iz tehnologij za okolje prof. dr. Peter Glavič 10 KT
Izbrana poglavja iz zelene kemije doc. dr. Tomaž Skapin 5 KT
Jedrska fuzija kot okolju prijazen alternativni vir energije prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Jezikovne tehnologije prof. dr. Tomaž Erjavec 10 KT
Karakterizacija kovinskih materialov prof. dr. Monika Jenko 5 KT
Karakterizacija sestave in strukture prof. dr. Iztok Arčon 5 KT
Kemija materialov doc. dr. Matjaž Spreitzer 10 KT
Kemija okoljskih sistemov prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Kemijska in prehranska toksikologija prof. dr. Metka Filipič 5 KT
Kemijska varnost v prehrani - anorganska, organska onesnažila, nanodelci prof. dr. Janez Ščančar 10 KT
Keramični materiali in tehnologije za integrirane senzorje fizikalnih veličin doc. dr. Tadej Rojac 10 KT
Klasični in kvantni kaos prof. dr. Marko Robnik 5 KT
Kognitivne znanosti prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Kognitivni radio in omreženje prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Koloidna kemija okolja prof. dr. Nives Ogrinc 5 KT
Komercializacija tehnologij prof. dr. Borut Likar 5 KT
Komuniciranje znanosti Modul 1: Poljudno komuniciranje znanosti, Modul 2: Strokovno poročanje in prijava projekta prof. dr. Saša Novak Krmpotič 5 KT
Komunikacija v bioloških sistemih in njena uporaba pri bioracionalni kontroli škodljivih organizmov prof. dr. Andrej Čokl 5 KT
Komunikacijska omrežja naslednje generacije prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
Koncept trajnostnega razvoja prof. dr. Ivo Šlaus 3 KT
Kvantitativne analize nukleinskih kislin prof. dr. Kristina Gruden 5 KT
Lokalne električne, elektromehanske in termične lastnosti senzorskih materialov doc. dr. Hana Uršič Nemevšek 5 KT
Magistrska diplomska naloga mentor 20 KT
Magnetna relaksacija in resonanca nanomaterialov prof. dr. Tomaž Apih 5 KT
Masovno pojavljanje strupenega fitoplanktona v okolju prof. dr. Bojan Sedmak 5 KT
Matematično modeliranje kompleksnih sistemov prof. dr. Đani Juričić 5 KT
Materiali in ekologija doc. dr. Srečo Davor Škapin 5 KT
Mediji in tehnologije nove ekonomije prof. dr. Borka Jerman-Blažič 10 KT
Mehanika živih tkiv prof. dr. Krishnaswamy Ravi-Chandar 5 KT
Mehanika kompozitnih materialov prof. dr. Arkady S. Voloshin 5 KT
Mehanizem in biološke implikacije agregacije proteinov prof. dr. Eva Žerovnik 10 KT
Mehka snov prof. dr. Samo Kralj 5 KT
Menedžment tehnologije in inovacij prof. dr. Borut Likar 10 KT
Meritve nanodelcev v zraku prof. dr. Maja Remškar 5 KT
Merjenje črnega ogljika in drugih ogljičnih aerosolov doc. dr. Griša Močnik 5 KT
Meroslovje v senzorskih tehnologijah prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Metabolomika v živilih prof. dr. Urška Vrhovšek 5 KT
Metode programskega inženirstva prof. dr. Barbara Koroušič Seljak 5 KT
Metodologija in evalvacija v tehnologijah znanja prof. dr. Marko Robnik Šikonja 5 KT
Mikrobni biosenzorji: celice in celične komponente, populacije ter združbe doc. dr. Aleš Lapanje 5 KT
Mikroskopija nanomaterialov prof. dr. Maja Remškar 5 KT
Mikroskopske in mikroanalizne metode prof. dr. Miran Čeh 10 KT
Modeliranje dinamičnih sistemov doc. dr. Damir Vrančić 5 KT
Modeliranje in simulacije v telekomunikacijskih omrežjih prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
Modeliranje v okolju prof. dr. Rudolf Rajar 5 KT
Načrtovanje brezžičnih omrežij prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Načrtovanje učinkovin na osnovi molekulskega in QSAR modeliranja prof. dr. Marjana Novič 5 KT
Namenski operacijski sistemi v telekomunikacijah doc. dr. Roman Novak 5 KT
Nanobiofizika prof. dr. Janez Štrancar 5 KT
Nanodelci, koloidna in površinska kemija prof. dr. Darja Lisjak 5 KT
Nanomehanika in časovno odvisni materiali prof. dr. Wolfgang G. Knauss 5 KT
Nanovarnost prof. dr. Maja Remškar 5 KT
Napredne jezikovne tehnologije prof. dr. Tomaž Erjavec 5 KT
Napredne obdelave materialov prof. dr. Uroš Cvelbar 5 KT
Napredne računalniške strukture in sistemi prof. dr. Gregor Papa 10 KT
Napredni kovinski materiali prof. dr. Monika Jenko 10 KT
Napredni pristopi planiranja in razvrščanja prof. dr. Gregor Papa 5 KT
Naravni viri kemikalij in materialov prof. dr. Jernej Iskra 5 KT
Ne-Newtonske tekočine prof. dr. Ken Walters 5 KT
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki prof. dr. Matjaž Omladič 5 KT
Numerično modeliranje v nanoznanostih prof. dr. Bosiljka Tadić 5 KT
Od kristalov do 3D strukture makromolekul prof. dr. Dušan Turk 10 KT
Od okolja do nevronskih mrež doc. dr. Meta Virant-Doberlet 5 KT
Odkrivanje znanja iz okoljskih podatkov prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Odzivi na stres v morskem okolju doc. dr. Andreja Ramšak 5 KT
Okoljski biomonitoring prof. dr. Milena Horvat 5 KT
Okolju prijazna funkcionalizacija organskih materialov doc. dr. Alenka Vesel 5 KT
Okolju prijazni piezoelektrični keramični materiali doc. dr. Andreja Benčan Golob 5 KT
Omrežni inteligentni sistemi in agenti prof. dr. Matjaž Gams 10 KT
Operacijski sistemi doc. dr. Roman Novak 5 KT
Optični kemijski senzorji prof. dr. Aleksandra Lobnik 5 KT
Organska analiza prof. dr. Ester Heath 5 KT
Organska kemija za trajnostni razvoj prof. dr. Stojan Stavber 5 KT
Orodja za nadzor kakovosti okolja prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Osnove analizne kemije prof. dr. Maja Ponikvar-Svet 5 KT
Osnove ekologije in ekotoksikologije prof. dr. Janez Ščančar 10 KT
Osnove fizike materialov prof. dr. Zdravko Kutnjak 10 KT
Osnove fizike nanomaterialov prof. dr. Dragan Mihailović 10 KT
Osnove kemije materialov doc. dr. Matjaž Spreitzer 10 KT
Osnove sinteze nanomaterialov prof. dr. Barbara Malič 10 KT
Osnove zelene kemije prof. dr. Stojan Stavber 5 KT
Plazemska nanoznanost prof. dr. Uroš Cvelbar 5 KT
Plinski senzorji prof. dr. Uroš Cvelbar 5 KT
Podatkovna skladišča prof. dr. Bojan Cestnik 5 KT
Podatkovno in tekstovno rudarjenje prof. dr. Nada Lavrač 20 KT
Podatkovno rudarjenje in odkrivanje zakonitosti prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Podpora pri odločanju prof. dr. Marko Bohanec 5 KT
Populacije in populacijski monitoring prof. dr. Davorin Tome 5 KT
Poslovna inteligenca I prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Poslovna inteligenca II prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Poslovno pravo in reševanje poslovnih sporov prof. dr. Lojze Ude 3 KT
Površine in mejne plasti dr. Erik Zupanič 5 KT
Priložnostna in brezžična senzorska omrežja prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Priprava patentne prijave prof. dr. Miran Mozetič 3 KT
Procesiranje in nanomagnetizem prof. dr. Spomenka Kobe 10 KT
Programirana celična smrt prof. ddr. Boris Turk 10 KT
Programiranje, podatkovne strukture in algoritmi doc. dr. Anton Biasizzo 10 KT
Projekt 1: Individualno raziskovalno/projektno delo mentor 10 KT
Projekt 2: Individualno raziskovalno/projektno delo mentor 20 KT
Proteinski toksini - karakterizacija in uporaba v celični biologiji prof. dr. Igor Križaj 10 KT
Proteinsko in celično inženirstvo prof. dr. Jože Pungerčar 10 KT
Proteoliza prof. dr. Vito Turk 10 KT
Proteolizni encimi in njihovi inhibitorji v diagnozi in terapiji raka prof. dr. Tamara Lah Turnšek 5 KT
Proteomika prof. dr. Marko Fonović 5 KT
Računalniška ustvarjalnost doc. dr. Martin Žnidaršič 5 KT
Računalniške strukture in sistemi prof. dr. Gregor Papa 20 KT
Računalniški vid prof. dr. Aleš Ude 5 KT
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti in e-znanost prof. dr. Sašo Džeroski 10 KT
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Računska sistemska biologija prof. dr. Kristina Gruden 5 KT
Radioaktivni odpadki prof. dr. Borut Smodiš 5 KT
Radioaktivnost in jedrske metode za študij procesov prof. dr. Borut Smodiš 5 KT
Radioekologija prof. dr. Peter Stegnar 5 KT
Radiokemija prof. dr. Ljudmila Benedik 5 KT
Razširjanje radijskih valov in antene prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Razvojni menedžment tehnologij prof. dr. Alojz Sočan 5 KT
Rentgenska strukturna analiza doc. dr. Evgeny Goreshnik 5 KT
Reologija prof. dr. Ken Walters 5 KT
Robotski vid prof. dr. Aleš Ude 5 KT
Samoorganizacija materije prof. dr. Bosiljka Tadić 5 KT
Seminar I prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Seminar I prof. dr. Zvonko Trontelj 10 KT
Seminar I prof. dr. Marko Debeljak 10 KT
Seminar I prof. dr. Zvonko Trontelj 10 KT
Seminar I prof. dr. Marko Debeljak 10 KT
Seminar I prof. dr. Marina Dermastia 10 KT
Seminar I prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Seminar II prof. dr. Zvonko Trontelj 10 KT
Seminar II prof. dr. Zvonko Trontelj 10 KT
Seminar II prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Seminar II prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Seminar II prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Seminar II prof. dr. Marina Dermastia 10 KT
Seminar II prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Seminar III prof. dr. Marina Dermastia 10 KT
Seminar III prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Seminar III prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Seminar III prof. dr. Zvonko Trontelj 10 KT
Senzorji v interakciji človek računalnik prof. dr. Franc Novak 5 KT
Senzorji v procesnem vodenju prof. dr. Juš Kocijan 5 KT
Senzorji v robotiki in biokibernetiki prof. dr. Jan Babič 5 KT
Senzorji za detekcijo fotonov, elektronov in ionov doc. dr. Klemen Bučar 5 KT
Senzorska omrežja prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Senzorska omrežja za nadzor stanja industrijske opreme prof. dr. Đani Juričić 5 KT
Senzorski sistemi prof. dr. Aleksandra Lobnik 5 KT
Simulacije telekomunikacijskih sistemov prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
Sintetska biologija in biosenzorika prof. dr. Tamara Lah Turnšek 10 KT
Sinteza nanomaterialov prof. dr. Barbara Malič 10 KT
Sistem varovanja kritične infrastrukture doc. dr. Rok Bojanc 5 KT
Sistemi in tehnike za podporo pri odločanju prof. dr. Marko Bohanec 10 KT
Sistemi, naprave in materiali za izkoriščanje nekonvencionalnih energetskih virov prof. dr. Boris Orel 5 KT
Sledljivost in pristnost živil prof. dr. Nives Ogrinc 10 KT
Snovanje računalniških sistemov doc. dr. Anton Biasizzo 5 KT
Snovanje vgradnih sistemov doc. dr. Anton Biasizzo 5 KT
Sočasno načrtovanje strojne in programske opreme prof. dr. Gregor Papa 5 KT
Sodoben zajem in obdelava signalov s senzorjev za ionizirajoče fotone in delce doc. dr. Matjaž Vencelj 5 KT
Sodobne tehnologije vodenja sistemov prof. dr. Đani Juričić 10 KT
Sodobne tehnologije za obdelavo polimernih kompozitov prof. dr. Uroš Cvelbar 5 KT
Sodobni koncepti v telekomunikacijskih sistemih prof. dr. Gorazd Kandus 10 KT
Sončna energija, geotermalna energija, ekonomija vodika prof. dr. Peter Novak 5 KT
Speciacija elementov v bioloških sistemih in okolju prof. dr. Radmila Milačič 5 KT
Speciacija elementov v industriji prof. dr. Radmila Milačič 5 KT
Spektroskopija in mikroskopija prof. dr. Miran Čeh 10 KT
Spletne tehnologije in programski jeziki doc. dr. Martin Žnidaršič 5 KT
Spremljanje sprememb v biodiverziteti in ekofiziologiji podzemnih organizmov prof. dr. Anton Brancelj 5 KT
Stabilnost, zvijanje in agregacija proteinov prof. dr. Eva Žerovnik 10 KT
Stohastične optimizacijske metode prof. dr. Bogdan Filipič 10 KT
Strateške presoje vplivov na okolje doc. dr. Branko Kontić 5 KT
Struktura, dinamika in zvijanje proteinov z NMR prof. dr. Jonathan P. Waltho 5 KT
Tehnika varstva okolja prof. dr. Peter Glavič 10 KT
Tehnologije oblikovanja nanoprahov prof. dr. Tomaž Kosmač 5 KT
Tehnologije semantičnega spleta prof. dr. Dunja Mladenić 5 KT
Tekoči kristali prof. dr. Samo Kralj 5 KT
Telekomunikacijski sistemi prof. dr. Gorazd Kandus 20 KT
Teorija kondenzirane snovi prof. dr. Viktor Kabanov 10 KT
Teorija nanomaterialov prof. dr. Viktor Kabanov 10 KT
Teorija viskoelastičnosti prof. dr. Wolfgang G. Knauss 5 KT
Toksikologija v industriji prof. dr. Metka Filipič 5 KT
Toplotna obdelava in inženiring površin kovinskih materialov prof. dr. Vojteh Leskovšek 5 KT
Učinkovitost proizvodnje in rabe energije v gospodarstvu prof. dr. Aviel Verbruggen 5 KT
Uporaba fluorescence za zaznavanje fotobiontov prof. dr. Bojan Sedmak 5 KT
Upravljanje informacijskih sistemov prof. dr. Vladislav Rajkovič 5 KT
Upravljanje virov v brezžičnih omrežjih prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Uvod v okolju prijazne plazemske tehnologije prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Uvod v procesno varnost prof. dr. Marko Gerbec 5 KT
Vakuumistika doc. dr. Janez Kovač 5 KT
Varnost informacijskih sistemov doc. dr. Tomaž Klobučar 10 KT
Varnost v internetnih tehnologijah doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Več-antenski sistemi prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Večkriterijsko optimiranje in načrtovanje prof. dr. Bogdan Filipič 5 KT
Vgradni sistemi doc. dr. Anton Biasizzo 10 KT
Višja mehanika trdnih nanomaterialov prof. dr. Otto S. Brueller 5 KT
Vloga in pomen živalskih modelov pri razumevanju raka prof. dr. Olga Vasiljeva 5 KT
Vodenje sistemov in obdelava signalov prof. dr. Đani Juričić 5 KT
Vodenje, modeliranje in simulacija robotskih sistemov doc. dr. Leon Žlajpah 5 KT
Zasebnost in upravljanje z identitetami doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Zasebnost in upravljanje z identitetami, zaupanjem in ugledom doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Zlom in utrujanje materialov prof. dr. Krishnaswamy Ravi-Chandar 5 KT