URNIK

Čas Predavanje ali dogodek Predavatelj Predavalnica
petek, 22. 01. 2021
13:00 - 15:00 Napredne teme iz nanoznanosti in nanotehnologij
Kemija materialov, PLD (Zoom)
doc. dr. Matjaž Spreitzer
Na daljavo
13:00 - 15:00 Uvod v nanoznanosti in nanotehnologije
Kemija materialov, PLD (Zoom)
doc. dr. Matjaž Spreitzer
Na daljavo
sobota, 23. 01. 2021
nedelja, 24. 01. 2021
ponedeljek, 25. 01. 2021
14:00 - 18:00 Ekonomika in družba
Zoom
prof. dr. Tjaša Redek
Videokonferenca Zoom
torek, 26. 01. 2021
15:00 - 16:30 Izpit: Sodobni IKT pristopi
prof. dr. Marko Debeljak
Na daljavo
sreda, 27. 01. 2021
10:00 - 12:00 Zagovor
Zagovor doktorske disertacije Tima Verbovška: Vakuumsko meroslovje in vloga stanja površin na prenos tangencialne komponente gibalne količine molekul v razredčenih plinih (Zoom)
Tim Verbovšek
Videokonferenca Zoom
10:00 - 11:30 Dielektrične in toplotne lastnosti nanomaterialov
Zoom
prof. dr. Vid Bobnar
Na daljavo
10:00 - 11:30 Spektroskopija in mikroskopija
Zoom
prof. dr. Vid Bobnar
Na daljavo
13:00 - 15:00 Sinteza nanomaterialov
Zoom
prof. dr. Barbara Malič
Na daljavo
15:00 - 16:30 Izpit: Napredni IKT pristopi
prof. dr. Marko Debeljak
Na daljavo
četrtek, 28. 01. 2021
10:00 - 12:00 Zagovor
Zagovor doktorske disertacije Martine Štampar: Razvoj novih in vitro 3D celičnih modelov za določanje genotoksičnosti (Zoom)
Martina Štampar
Videokonferenca Zoom
14:15 - 18:00 Orodja za nadzor kakovosti okolja
Odkrivanje znanja iz okoljskih podatkov (Zoom)
prof. dr. Sašo Džeroski
Na daljavo
14:15 - 18:00 Odkrivanje znanja iz okoljskih podatkov
(Zoom)
prof. dr. Sašo Džeroski
Na daljavo
petek, 29. 01. 2021
13:00 - 15:00 Napredne teme iz nanoznanosti in nanotehnologij
Feroelektrična perovskitna keramika na različnih velikostnih skalah (Zoom)
doc. dr. Mojca Otoničar
Na daljavo
13:00 - 15:00 Uvod v nanoznanosti in nanotehnologije
Feroelektrična perovskitna keramika na različnih velikostnih skalah (Zoom)
doc. dr. Mojca Otoničar
Na daljavo
15:00 - 17:00 Tehnika za trajnostni razvoj
Zoom
prof. dr. Peter Glavič
Na daljavo

Legenda

Predavanje
Izpit
Zagovor
Predavanje gostujočega profesorja
Rezervacija predavalnice
Dogodek
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.
Habilitacijsko predavanje