URNIK

Čas Predavanje ali dogodek Predavatelj Predavalnica
Petek, 01. 03. 2024
10:15 - 12:00 Mikroskopske in mikroanalizne metode
EPMA II, EBSD
prof. dr. Miran Čeh
predavalnica MPŠ
Sobota, 02. 03. 2024
Nedelja, 03. 03. 2024
Ponedeljek, 04. 03. 2024
13:00 - 15:00 Ekonomika in družba
/
prof. dr. Aleksander Zidanšek
predavalnica MPŠ
Torek, 05. 03. 2024
11:00 - 13:00 Dogodek
Delavnica za pripravo povzetka za študentsko konferenco
prof. dr. Saša Novak Krmpotič
predavalnica MPŠ
Sreda, 06. 03. 2024
Četrtek, 07. 03. 2024
10:00 - 11:00 Izbrana poglavja iz analizne kemije
/
prof. dr. Maja Ponikvar-Svet
Zoom videokonferenca
10:00 - 11:00 Osnove analizne kemije
/
prof. dr. Maja Ponikvar-Svet
Zoom videokonferenca
11:00 - 13:00 Osnove sinteze nanomaterialov
/
izr. prof. dr. Miha Čekada
predavalnica MPŠ
11:00 - 13:00 Sinteza nanomaterialov
/
izr. prof. dr. Miha Čekada
predavalnica MPŠ
14:15 - 18:00 Orodja za nadzor kakovosti okolja
Osnove ekologije in ekotoksikologije / Introduction to Ecology and Ecotoxicology
prof. dr. Janez Ščančar
predavalnica MPŠ
14:15 - 18:00 Osnove ekologije in ekotoksikologije
/
prof. dr. Janez Ščančar
predavalnica MPŠ
Petek, 08. 03. 2024
10:15 - 12:00 Mikroskopske in mikroanalizne metode
Sample preparation SEM, TEM
prof. dr. Miran Čeh
predavalnica MPŠ
13:00 - 15:00 Uvod v nanoznanosti in nanotehnologije
/
prof. dr. Zdravko Kutnjak
predavalnica MPŠ
13:00 - 15:00 Napredne teme iz nanoznanosti in nanotehnologij
/
prof. dr. Zdravko Kutnjak
predavalnica MPŠ

Legenda

Predavanje
Izpit
Zagovor
Dogodek
Predavanje gostujočega profesorja
Rezervacija predavalnice
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
Habilitacijsko predavanje
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.