AKTIVNOSTI

Že od samega začetka delovanja Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana deluje tudi Študentski svet MPŠ. Predstavniki Študentskega sveta smo iz vrst študentov na 2. in 3. stopnji podiplomskega študija. Kot predstavniki študentov se trudimo vzpostaviti vez med vodstvom šole ter študenti in reševati probleme, ki nastanejo tekom študija.

Naša najpomembnejša naloga je organizacija vsakoletne študentske konference MPŠ (http://ipssc.mps.si/). Glavni namen konference je povečati najširšo prepoznavnost raziskovalnih dosežkov MPŠ in sodelujočih institutov ter ob tem vzpostaviti povezave med perspektivnimi študenti MPŠ in zaposlovalci, še posebej z razvojno naravnanimi uspešnimi podjetji. Sodobni trg dela zahteva visoko kvalificirane strokovnjake, ki poleg strokovnega znanja obvladujejo tudi druge veščine. Tega se v Študentskem svetu močno zavedamo in zato imamo v načrtu organizacijo različnih delavnic, kjer bi študenti pridobivali informacije in znanja tudi s področij, kot je npr. javno nastopanje in podobno, kar nam bo koristilo ne samo pri sedanjem raziskovalnem delu, ampak tudi kasneje pri iskanju službe oziroma ko bomo že vključeni v nov delovni proces.

Z namenom medsebojnega povezovanja pa organiziramo tudi različne družabne aktivnosti, kot so pikniki, kjer lahko ob sproščenem vzdušju "poklepetamo", se spoznamo in navsezadnje morda dobimo tudi kakšno zanimivo novo idejo, ki jo lahko vključimo v samo raziskovalno delo.

11. Študentska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana in 13. dan mladih raziskovalcev KMBO v Nordijskem centru Planica

"Science of the future – how to stay up to date with your research"

  • Pridobitev izkušenj, kako svoje raziskovalno delo predstaviti na preprost in razumljiv način
  • Izmenjava mnenj o aktualnih tematikah v znanosti
  • Čas za sprostitev in druženje s kolegi

KDAJ: 15. in 16. april 2019.

KJE: Nordijski center Planica

KDO: Sodelujejo magistrski in doktorski študenti MPŠ, IJS in ostali podiplomski študenti iz Slovenije ali tujine.

Vsak študent bo svoje raziskovalno delo predstavil s:

  • 3-minutno predstavitvijo (»elevator pitch«), katere namen je na zanimiv in razumljiv način širši publiki predstaviti svoje raziskovalno delo;
  • plakatom, na katerem bo podrobneje predstavljeno raziskovalno delo.

Udeležencem konference bodo na voljo pripravljalne delavnice, s pomočjo katerih se bodo pripravili na izvedbo 3-minutne ustne predstavitve. Delavnice, ki bodo organizirane okvirno 14 dni pred dogodkom, bodo izvedli vabljeni novinarji, ki se s podajanjem znanstvenih vsebin srečujejo vsakodnevno.

Najboljši prispevki bodo finančno nagrajeni!

Veselimo se vašega sodelovanja v čim večjem številu, do takrat pa veliko uspehov in se vidimo!

Organizacijski odbor konference

Za vse dodatne informacije obiščite spletno stran konference: http://ipssc.mps.si ali nam pišite na: ipssc@mps.si.

10. ŠK