AKTIVNOSTI

Že od samega začetka delovanja Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana deluje tudi Študentski svet MPŠ. Predstavniki Študentskega sveta smo iz vrst študentov na 2. in 3. stopnji podiplomskega študija. Kot predstavniki študentov se trudimo vzpostaviti vez med vodstvom šole ter študenti in reševati probleme, ki nastanejo tekom študija.

Naša najpomembnejša naloga je organizacija vsakoletne študentske konference MPŠ (http://ipssc.mps.si/). Glavni namen konference je povečati najširšo prepoznavnost raziskovalnih dosežkov MPŠ in sodelujočih institutov ter ob tem vzpostaviti povezave med perspektivnimi študenti MPŠ in zaposlovalci, še posebej z razvojno naravnanimi uspešnimi podjetji. Sodobni trg dela zahteva visoko kvalificirane strokovnjake, ki poleg strokovnega znanja obvladujejo tudi druge veščine. Tega se v Študentskem svetu močno zavedamo in zato imamo v načrtu organizacijo različnih delavnic, kjer bi študenti pridobivali informacije in znanja tudi s področij, kot je npr. javno nastopanje in podobno, kar nam bo koristilo ne samo pri sedanjem raziskovalnem delu, ampak tudi kasneje pri iskanju službe oziroma ko bomo že vključeni v nov delovni proces.

Z namenom medsebojnega povezovanja pa organiziramo tudi različne družabne aktivnosti, kot so pikniki, kjer lahko ob sproščenem vzdušju "poklepetamo", se spoznamo in navsezadnje morda dobimo tudi kakšno zanimivo novo idejo, ki jo lahko vključimo v samo raziskovalno delo.

10. Študentska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana v Piranu

Z zadovoljstvom vam sporočamo, da tudi letos organiziramo že 10. Študentsko konferenco MPŠ. Konferenca študentom ponuja priložnost za novo izkušnjo, kako na razumljiv in preprost način predstaviti svoje raziskovalno delo. Hkrati dogodek ponuja tudi priložnost za spoznavanje dela drugih doktorskih študentov, medsebojno druženje ter pogovor s predavatelji, ki bodo delili svoje izkušnje s področja komuniciranja znanosti za strokovno in širšo javnost. Druženje s kolegi iz različnih znanstvenih disciplin se bo nadaljevalo na družabnem večeru konference.

KDAJ: 10. in 11. maja 2018.

KJE: Morska biološka postaja v Piranu (https://www.nib.si/mbp/sl/).
Ker bo konferenca letos potekala na novi lokaciji, lahko tako prevoz kot tudi prenočišča priskrbimo mi. Zato zainteresirane prosimo, da ob prijavi navedejo koriščenje organiziranega prevoza/prenočišča in nam s tem omogočijo lažjo organizacijo dogodka.

KDO: Sodelujejo lahko magistrski in doktorski študenti MPŠ, IJS in ostali podiplomski študenti v Sloveniji in tujini.

PRISPEVEK: V primeru prijave z vključenim organiziranim prevozom in prenočiščem* znaša prispevek 50–100 € na posameznega udeleženca (odvisno od števila udeležencev), sicer je udeležba brezplačna.

PRIJAVA: Rok za prijavo je 12. 03. 2018.

ODDAJA POVZETKOV: Do vključno 30. 03. 2018 je mogoča oddaja povzetkov. O spremembah rokov prijave in oddaje povzetkov vas bomo pravočasno obvestili.

KAKO: Vsak študent bo svoje raziskovalno delo predstavil s:
  • 3-minutno predstavitvijo (»elevator pitch«), katere namen je na zanimiv in razumljiv način predstaviti svoje raziskovalno delo širši publiki;
  • plakatom, na katerem naj bo raziskovalno delo podrobneje predstavljeno.
Povzetek, plakat in 3-minutna ustna predstavitev naj bodo pripravljeni v angleškem jeziku.

Natančnejša navodila za prijavo in pripravo ter oddajo povzetkov najdete na spletni strani študentske konference http://ipssc.mps.si.

Udeležencem, ki bodo sodelovali na konferenci, bodo na voljo pripravljalne delavnice, s pomočjo katerih se bodo pripravili na izvedbo 3-minutne ustne predstavitve. Delavnice, ki bodo organizirane okvirno 14 dni pred samim dogodkom, bodo izvedli vabljeni novinarji, ki se s podajanjem znanstvenih vsebin vsakodnevno srečujejo.

Tudi letos bomo najboljše prispevke finančno nagradili!

Veselimo se vašega sodelovanja v čim večjem številu, do takrat pa veliko uspehov in se vidimo!

Organizacijski odbor konference

*Dormitorij MBP–NIB in Hostel Panorama Portorož (http://www.hostelportoroz.si/sl/), možnost koriščenja parkirnega mesta. Za vse dodatne informacije, vprašanja in predloge se lahko obrnete na tajništvo MPŠ ali pa nam pišite na ipssc@mps.si.

10. ŠK