MEDNARODNO SODELOVANJE

MEDNARODNO SODELOVANJE

Mednarodno sodelovanje šole je bistvenega pomena za šolo, zato je obsežno in raznovrstno. Profesorji MPŠ neposredno sodelujejo z vodilnimi raziskovalnimi skupinami blizu sto univerz in v to sodelovanje vključujejo tudi študente MPŠ. Študenti so neposredno vključeni tako v EU projekte, kakor tudi v druge domače in mednarodne projekte. V tem okviru se izpopolnjujejo na tujih univerzah in inštitutih, prav tako tuji profesorji redno predavajo na MPŠ. Mentorji organizirajo za najboljše študente podoktorski študij na mednarodnih vodilnih univerzah in inštitutih. 

MPŠ ima sklenjenih veliko dolgoročnih sporazumov o mednarodnem sodelovanju. Med temi so pogodbe o raziskovalnem oziroma pedagoškem sodelovanju z:

  • Adam Mickiewicz University, Poznań, Poljska
  • Bauman University, Moskva, Rusija
  • Joint Institute for Nuclear Research, JINR, Dubna, Rusija


MPŠ ima sklenjenih veliko dolgoročnih sporazumov o mednarodnem sodelovanju. Med temi so pogodbe o raziskovalnem oziroma pedagoškem sodelovanju z:
•    Adam Mickiewicz University, Poznań, Poljska
•    Bauman University, Moskva, Rusija
•    Joint Institute for Nuclear Research, JINR, Dubna, Rusija
•    Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST, Daejeon, Južna Koreja
•    Roskilde University, Danska
•    Tokushima Bunri University, Tokio, Japonska
•    Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina
•    Universidade de São Paulo, Brazilija
•    Universitatea din Bucureşti, Romunija
•    Univerza v Novi Gorici, Slovenija
•    Zhejiang University, Hangzhou, Kitajska

Z naslednjimi univerzami ima šola veljavne bilateralne sporazume za izmenjavo študentov in profesorjev v okviru programa Erasmus+ za obdobja do leta 2021:
•    Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romunija, koordinator prof. dr. Ingrid Milošev
•    Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Hrvaška, koordinator doc. dr. Gregor Papa
•    Mustafa Kemal University, Antakya, Turčija, koordinator prof. dr. Slavko Bernik
•    Sabanci University, Istanbul-Tuzla, Turčija, koordinator prof. dr. Sašo Šturm
•    Technical University of Cluj-Napoca, Romunija, koordinator prof. dr. Mihael Mohorčič
•    Tomas Bata University in Zlín, Češka, koordinator prof. dr. Miran Mozetič
•    Università degli Studi di Perugia, Italija, koordinator prof. dr. Veronika Stoka
•    Universitat de Barcelona, Španija, koordinator prof. dr. Uroš Cvelbar
•    Université de Limoges, Francija, koordinator doc. dr. Danjela Kuščer Hrovatin
•    Université de Lorraine, Nancy, Francija, koordinator prof. dr. Marko Debeljak
•    Université François Rabelais, Tours, Francija, koordinator dr. David Kocman
•    University of Amsterdam, Nizozemska, koordinator prof. dr. Bogdan Filipič
•    University of Ioannina, Grčija, koordinator prof. dr. Uroš Cvelbar
•    University of Porto, Portugalska, koordinator prof. dr. Sašo Džeroski
•    University of Salerno, Italija, koordinator prof. dr. Đani Juričić
•    University of Udine, Italija, koordinator prof. dr. Matjaž Gams

Gostujoči profesorji MPŠ prihajajo iz najrazvitejših držav (Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Hrvaška, Japonska, Nemčija, Norveška, Romunija, Švica, Velika Britanija, ZDA). To so po pravilu vrhunski znanstveniki-eksperti za področja izbrana glede na dosežke najbolj propulzivnih znanosti in interese gospodarstva.