ZA ŠTUDENTE

Člani Študentskega sveta MPŠ

Za študijski program Nanoznanosti in nanotehnologije:
Patricia Jovičević Klug — predsednica SŠ in predstavnica NANO

Damir Hamulić — predstavnik v komisiji za kakovost
Martin Topole


Za študijski program Informacijske in komunikacijske tehnologije:
Ana Kostovska — predstavnica IKT
Adem Kikaj — predstavnik v študijski komisiji in odgovorni za spletno programiranje študentske in IPSJS strani
Rok Pahič — namestnik predstavnika v komisiji za kakovost


Za študijski program Ekotehnologije:
Rok Novak — podpredsednik SŠ in predstavnik EKO, namestnik predstavnika v disciplinski komisiji
Klara Nagode — namestnica predstavnice v upravnem odboru
Marco Antonio Segovia Bifarini


Za študijski program Senzorske tehnologije:
Andrea Jurov — predstavnica v disciplinski komisiji in predstavnica ST
Katarina Bačnik — predstavnica v upravnem odboru in namestnica predstavnika v študijski komisiji
Olivera Maksimović Carvalho Ferreira

Študentski organizacijski odbor

Adem Kikaj — Predsednik 
Klara Nagode — Podpredsednica
Marco Antonio Segovia Bifarini — Podpredsednik

Študentje, vabljeni k sodelovanju in da se nam pridružite!