ZA ŠTUDENTE

Člani Študentskega sveta MPŠ

Za študijski program Nanoznanosti in nanotehnologije:
Martin Topole, predsednik ŠS
Živa Marinko
Patricia Jovičević Klug

Za študijski program Informacijske in komunikacijske tehnologije:
Blaž Škrlj
Miha Dežman
Rok Pahič

Za študijski program Ekotehnologije:
Jasmina Masten, podpredsednica ŠS
Iaroslav Rybkin
Jutra Černilogar

Za študijski program Senzorske tehnologije:
Andrea Jurov
Katarina Bačnik

Anja Drame