ZA ŠTUDENTE

Študentski svet

Predsednik

Martin Topole, 2. letnik

Doktorski študij Nanoznanosti in nanotehnologije 

Podpredsedniki

Anja Pecman, 3. letnik
Doktorski študij Nanoznanosti in nanotehnologije    

Miha Dežman, 3. letnik
Doktorski študij Informacijske in komunikacijske tehnologije

Jasmina Masten, 1. letnik
Doktorski študij Ekotehnologije

Andrea Jurov, 2. letnik
Doktorski študij Senzorske tehnologije