VODSTVO

Dekan in predsednik

 • Dekan:

  prof. dr. Milena Horvat

 • Predsednik:

  prof. dr. Vito Turk

Prodekan in svetovalec dekana

 • Prodekan za študijske zadeve:

  prof. dr. Aleksander Zidanšek

 • Svetovalka za področje sodelovanje z industrijo:

  prof. dr. Spomenka Kobe

 • Svetovalka za komuniciranje in odnose z javnostmi:

  prof. dr. Saša Novak Krmpotič

Vodje programov in namestniki

 • Vodja Nanoznanosti in nanotehnologije:

  prof. dr. Uroš Cvelbar

 • Vodja Ekotehnologije:

  prof. dr. Radmila Milačič

 • Vodja Informacijske in komunikacijske tehnologije:

  prof. dr. Nada Lavrač

 • Vodja Senzorske tehnologije:

  prof. dr. Barbara Malič

 • Namestnica Nanoznanosti in nanotehnologije:

  prof. dr. Barbara Malič

 • Namestnica Ekotehnologije:

  prof. dr. Nives Ogrinc

 • Namestnik Informacijske in komunikacijske tehnologije:

  prof. dr. Gregor Papa

 • Namestnik Senzorske tehnologije:

  prof. dr. Uroš Cvelbar

Senat

Senat je najvišji strokovni organ MPŠ. Ima najmanj 15 članov. Od tega je vsaj 12 visokošolskih učiteljev ter znanstvenih in strokovnih sodelavcev, ki jih izvoli akademski zbor. Študentje imajo v senatu najmanj petino članov, ki jih izvoli študentski svet.

Poleg članov, ki jih izvolita akademski zbor in študentski svet, so po funkciji člani senata tudi dekan, predsednik, prodekana in predsednik študentskega sveta. Pri delu senata sodeluje tudi glavni tajnik brez pravice glasovanja.

Člani senata MPŠ

Dekan:           prof. dr. Milena Horvat
Predsednik: prof. dr. Vito Turk
Prodekan: prof. dr. Aleksander Zidanšek

prof. dr. Andreja Benčan Golob
prof. dr. Ester Heath
prof. dr. Igor Križaj
prof. dr. Nada Lavrač
doc. dr. Tjaša Lukan
prof. dr. Barbara Malič
prof. dr. Radmila Milačič
prof. dr. Mihael Mohorčič
prof. dr. Nives Ogrinc
prof. dr. Gregor Papa
prof. dr. Sašo Šturm
prof. dr. Aleš Švigelj


Predstavniki študentov:
Žan Gostenčnik
Sebastian Mežnar
Anja Pavlovič
Mark Zver

Predvidene seje senata MPŠ

 • 9. april 2024
 • 14. maj 2024
 • 11. junij 2024
 • 9. julij 2024
 • 10. september 2024
 • 15. oktober 2024
 • 12. november 2024
 • 10. december 2024
 • 14. januar 2025
 • 11. februar 2025
 • 11. marec 2025
 • 8. april 2025
 • 13. maj 2025
 • 10. junij 2025
 • 8. julij 2025
 • 9. september 2025
 • 14. oktober 2025

Gradivo za sejo sprejemamo do 15 dni pred sejo do 12. ure (opoldne).