VODSTVO

Dekan in predsednik

 • Dekan:

  prof. dr. Milena Horvat

 • Predsednik:

  prof. dr. Vito Turk

Prodekana in svetovalec dekana

 • Prodekan za študijske zadeve:

  prof. dr. Aleksander Zidanšek

 • Prodekan za znanstveno odličnost, mednarodno sodelovanje in kadre :

  prof. dr. Dragan Mihailović

 • Svetovalka za področje sodelovanje z industrijo:

  prof. dr. Spomenka Kobe

 • Svetovalka za komuniciranje in odnose z javnostmi:

  prof. dr. Saša Novak Krmpotič

Vodje programov in namestniki

 • Vodja Nanoznanosti in nanotehnologije:

  prof. dr. Dragan Mihailović

 • Vodja Ekotehnologije:

  prof. dr. Radmila Milačič

 • Vodja Informacijske in komunikacijske tehnologije:

  prof. dr. Nada Lavrač

 • Vodja Senzorske tehnologije:

  prof. dr. Barbara Malič

 • Namestniki Nanoznanosti in nanotehnologije:

  prof. dr. Darja Lisjak

 • Namestnik Ekotehnologije:

  prof. dr. Nives Ogrinc

 • Namestnik Informacijske in komunikacijske tehnologije:

  prof. dr. Gregor Papa

 • Namestnik Senzorske tehnologije:

  prof. dr. Marina Dermastia

Senat

Senat je najvišji strokovni organ MPŠ. Ima najmanj 15 članov. Od tega je vsaj 12 visokošolskih učiteljev ter znanstvenih in strokovnih sodelavcev, ki jih izvoli akademski zbor. Študentje imajo v senatu najmanj petino članov, ki jih izvoli študentski svet.

Poleg članov, ki jih izvolita akademski zbor in študentski svet, so po funkciji člani senata tudi dekan, predsednik, prodekana in predsednik študentskega sveta. Pri delu senata sodeluje tudi glavni tajnik brez pravice glasovanja.

Člani senata MPŠ

Dekan:           prof. dr. Milena Horvat
Predsednik: prof. dr. Vito Turk
Prodekana: prof. dr. Dragan Mihailović
prof. dr. Aleksander Zidanšek

prof. dr. Marina Dermastia
prof. dr. Sašo Džeroski
prof. dr. Igor Križaj
prof. dr. Nada Lavrač
prof. dr. Barbara Malič
prof. dr. Dragan Mihailović
prof. dr. Radmila Milačič
prof. dr. Mihael Mohorčič
prof. dr. Saša Novak Krmpotič
prof. dr. Nives Ogrinc
prof. dr. Gregor Papa
prof. dr. Aleš Švigelj


Predstavniki študentov in namestniki:
Mark Zver
Boshko Koloski
Nina Kuzmić
Cathrine Terro


Jason Fisher
Sebastian Mežnar
Nina Kuzmić
Rok Novak

Predvidene seje senata MPŠ

 • 12. september 2023
 • 10. oktober 2023
 • 14. november 2023
 • 12. december 2023
 • 16. januar 2024
 • 13. februar 2024
 • 12. marec 2024
 • 9. april 2024
 • 14. maj 2024
 • 11. junij 2024
 • 9. julij 2024
 • 10. september 2024
 • 15. oktober 2024

Gradivo za sejo sprejemamo do 15 dni pred sejo do 12. ure (opoldne).