VODSTVO

Dekan in predsednik

 • Dekan:

  prof. dr. Milena Horvat

 • Predsednik:

  prof. dr. Vito Turk

Prodekana in svetovalec dekana

 • Prodekan za kadre in študijske zadeve:

  prof. dr. Boris Žemva
 • Prodekan za projektno delo in mednarodno sodelovanje:

  prof. dr. Nada Lavrač
 • Svetovalec za področje sodelovanje z industrijo:

  prof. dr. Spomenka Kobe

Vodje programov in namestniki

 • Vodja Nanoznanosti in nanotehnologije:

  prof. dr. Dragan Mihailović

 • Vodja Ekotehnologije:

  prof. dr. Radmila Milačič

 • Vodja Informacijske in komunikacijske tehnologije:

  prof. dr. Nada Lavrač

 • Vodja Senzorske tehnologije:

  prof. dr. Barbara Malič

 • Namestniki Nanoznanosti in nanotehnologije:

  prof. dr. Boštjan Zalar in prof. dr. Spomenka Kobe

 • Namestnik Ekotehnologije:

  prof. dr. Nives Ogrinc

 • Namestnik Informacijske in komunikacijske tehnologije:

  prof. dr. Gorazd Kandus

 • Namestnik Senzorske tehnologije:

  prof. dr. Marina Dermastia

Senat

Senat je najvišji strokovni organ MPŠ. Ima najmanj 15 članov. Od tega je vsaj 12 visokošolskih učiteljev ter znanstvenih in strokovnih sodelavcev, ki jih izvoli akademski zbor. Študentje imajo v senatu najmanj petino članov, ki jih izvoli študentski svet.

Poleg članov, ki jih izvolita akademski zbor in študentski svet, so po funkciji člani senata tudi dekan, predsednik, prodekana in predsednik študentskega sveta. Pri delu senata sodeluje tudi glavni tajnik brez pravice glasovanja.

Člani senata MPŠ

Dekan:           prof. dr. Milena Horvat
Predsednik: prof. dr. Vito Turk
Prodekana:  prof. dr. Nada Lavrač
                      prof. dr. Boris Žemva

prof. dr. Miran Čeh
prof. dr. Igor Križaj
prof. dr. Barbara Malič
prof. dr. Dragan Mihailović
prof. dr. Ingrid Milošev
prof. dr. Boštjan Zalar
prof. dr. Gorazd Kandus
prof. dr. Franc Novak
prof. dr. Nada Lavrač
prof. dr. Marina Dermastia
prof. dr. Radmila Milačič
prof. dr. Nives Ogrinc


Predstavniki študentov in namestniki:
Martin Topole
Blaž Škrlj
Andrea Jurov
Jasmina Masten

Predvidene seje senata MPŠ

 • 9. oktober 2018
 • 13. november 2018
 • 11. december 2018
 • 15. januar 2019
 • 19. februar 2019
 • 19. marec 2019
 • 16. april 2019
 • 14. maj 2019
 • 11. junij 2019
 • 9. julij 2019
 • 10. september 2019
 • 8. oktober 2019

Gradivo za sejo sprejemamo do 15 dni pred sejo do 12. ure (opoldne).