GOSPODARSTVO

Sodelovanje z gospodarstvom

Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana (MPŠ) so leta 2004 ustanovili:

Pridruženi partnerji MPŠ:

Posebnost šole je v njeni razpetosti med vrhunskim znanstvenim raziskovanjem in gospodarskim razvojem, saj imajo ustanovitelji in partnerji v MPŠ pomembnega partnerja. Z njeno pomočjo širijo sodelovanje v projektih za gospodarstvo ter v drugih domačih in mednarodnih projektih.

Za uspešen podiplomski študij so ključne raziskovalne kapacitete: raziskovalci in oprema. Raziskovalne kapacitete so za MPŠ zagotovljene na zavidljivi ravni po zaslugi njenih ustanoviteljev - Instituta "Jožef Stefan" in pridruženih partnerjev; NIB in IMT ter še posebej v okviru centrov odličnosti. V okviru projektov za gospodarske partnerje se študenti MPŠ tudi neposredno vključujejo v njihove razvojne laboratorije.

Sodelovanje gospodarskih soustanoviteljev in številnih pridruženih partnerjev iz industrije pa ima bistveno vlogo pri določanju usmeritev in zagotavljanju kakovosti študijskih programov MPŠ. V razvojno usmerjenih temah dobijo študenti po potrebi tudi industrijske somentorje, ki pomagajo ciljno usmerjati raziskovalno delo in dosežke študija sproti prenašati v podjetja.

Gospodarske organizacije so bistveni usmerjevalci programov MPŠ, zlasti v:

  • snovanju, organiziranju in izvajanju raziskovalno-izobraževalnih programov in projektov,
  • umeščanju tem magistrskih in doktorskih del v razvojne projekte iz gospodarstva,
  • pridobivanju in usmerjanju mladih raziskovalcev iz gospodarstva,
  • neposrednem informiranju vseh študentov MPŠ o razvojnih ciljih in programih gospodarstva.

V izvajanju študija MPŠ zagotavlja možnosti za doseganje kakovostnega znanstvenega raziskovanja in neposredne uporabnosti za ciljani gospodarski razvoj. Taka organiziranost šole je ključnega pomena pri izvajanju njenega poslanstva kot raziskovalno-izobraževalne institucije, mednarodnega znanstveno-izobraževalnega stičišča, središča za spodbujanje razvoja inovacij ter znanstveno-kulturnega žarišča.