IZZIVI IN DILEME OCENJEVANJA ZNANJA V VISOKOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU

Usposabljanje v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu

Izzivi in dileme ocenjevanja znanja v visokošolskem izobraževanju

Objavljeno: 14. dec. 2018

IZVAJALEC: izr.prof. dr. Damijan Štefanc

TERMIN: 17. december 2018, ob 16:30


TRAJANJE: 4 andragoške ure

LOKACIJA: Mesto izvajanja bo objavljeno naknadno

IZID USPOSABLJANJA:

1. spoznajo razlike med (sprotnim) preverjanjem in ocenjevanjem znanja
2. spoznajo ključne značilnosti kakovostnega ocenjevanja znanja,
3. reflektirajo dileme in izzive, povezane z ocenjevanjem znanja v visokošolskih študijskih programih,

4. diskutirajo o težavah, s katerimi se srečujejo pri ocenjevanju znanja študentov in razmišljajo o možnih rešitvah.

METODE: Usposabljanje je kombinacija predavanja, diskusije in skupinskega dela.
Nazaj na novice