NAČRTOVANJE UČNIH IZIDOV V VISOKEM ŠOLSTVU

Usposabljanje v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu

Načrtovanje učnih izidov v visokem šolstvu

Objavljeno: 29. mar. 2019
IZVAJALCA: izr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc in doc. dr. Borut Mikulec

TERMIN: 5. april 2019, ob 9.00

TRAJANJE: 6 pedagoških ur

LOKACIJA: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, Ljubljana, Didaktična predavalnica

IZIDI USPOSABLJANJA:
- udeleženci razumejo pojma učni izid in kompetenca ter ju znajo umestiti v ustrezne teorije kurikularnega načrtovanja,
- poznajo osnovne prednosti in slabosti kurikularnega načrtovanja, temelječega na kompetenčnem pristopu in učnih izidih,
- znajo koncepte povezati s slovenskim in evropskim ogrodjem kvalifikacij ter
- samostojno analizirajo obstoječe programe in učne načrte na ravni programa izobraževanja ter na ravni učnega načrta.

NAČINI DELA: Usposabljanje je kombinacija predavanja, dela v skupinah, poročanja in razprave.

OPOMBA: Udeleženci naj s seboj prinesejo tiste programe in učne načrte študijskih predmetov, pri katerih želijo prenoviti opredelitev kompetenc in učnih izidov.

Udeleženci boste za udeležbo prejeli potrdilo o udeležbi. Usposabljanje poteka v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Namen projekta je z uvedbo prožnejših oblik učenja in poučevanja zagotoviti in izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja.

ZA DODATNE INFORMACIJE pišite na elektronski naslov matej.urbancic@ff.uni-lj.si.

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE
https://www.1ka.si/a/209945


Rok za prijavo je 10. marec 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Število udeležencev je omejeno na 30. Udeležba je brezplačna, prijavijo se lahko zaposleni na Univerzi v Ljubljani, na Univerzi v Mariboru, na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za informacijske študije Novo mesto in zaposleni drugih visokošolskih zavodov. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. Vljudno vabljeni.

Nazaj na novice