VKLJUČEVANJE STROKOVNJAKOV IZ INSTITUCIJ S PODROČJA GOSPODARSTVA V IZVEDBO NARAVOSLOVNIH ŠTUDIJSKIH PREDMETOV

Usposabljanje v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu

Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetov

Objavljeno: 22. mar. 2019
IZVAJALEC: izr. prof. dr. Robert Repnik

TERMIN: 3. april 2019, ob 10.00

TRAJANJE: 4 pedagoške ure

LOKACIJA: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Koroška cesta 160, Maribor, prostor 0/51.2

IZIDI USPOSABLJANJA:
1. Udeleženci usposabljanja (izvajalci študijskega procesa) se opolnomočijo za ustrezno vpeljavo in izvajanje pedagoškega procesa, ki bo vzpostavil in razvijal sodelovanje med institucijama v korist kariernega razvoja vseh vključenih, predvsem pa bodočih diplomantov,
2. prepoznajo težave, do katerih lahko pride pri vključevanju strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva,
3. predlagajo, oblikujejo in analizirajo možne pristope k reševanju in odpravljanju zaznanih težav,
4. obravnavajo in ovrednotijo prednosti in slabosti vključevanja strokovnjakov v izvedbo pedagoškega procesa s stališča institucij in vključenih oseb (mentorji, študentje).

NAČINI DELA:
Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, delavnice, pogovora, evalvacije. Prva ura je predavanje, druga in tretja ura sta delavnici z udeleženci, četrta ura je evalvacija in povzetek delavnic ter zaključki in odprta vprašanja.
Udeleženci boste za udeležbo prejeli potrdilo o udeležbi. Usposabljanje poteka v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Namen projekta je z uvedbo prožnejših oblik učenja in poučevanja zagotoviti in izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja.

ZA DODATNE INFORMACIJE pišite na elektronski naslov mateja.kraner1@um.si.

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE
https://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=209


Rok za prijavo je 28. 3. 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Število udeležencev je omejeno na okvirno 20. Udeležba je brezplačna, prijavijo se lahko zaposleni na Univerzi v Ljubljani, na Univerzi v Mariboru, na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za informacijske študije Novo mesto in zaposleni drugih visokošolskih zavodov. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obeščena matična ustanova. Vljudno vabljeni.

Nazaj na novice