RESPO X: REVOLUCIJA E-ZNANJ Z UPORABO STROKOVNEGA PARTICIPATIVNEGA SPLETNEGA SISTEMA

RESPO X - Erasmus+ Sodelovalna partnerstva

Vzpon avtomatizacije in digitalizacije spreminja svetovni trg dela in zahteva nujno prekvalifikacijo in izpopolnjevanje sedanjih in bodočih zaposlenih. Svetovni gospodarski forum (WEF) je v začetku leta 2021 poudaril pomen zapolnitve vrzeli med trenutnimi izobraževalnimi programi in veščinami, ki jih delodajalci in zaposleni potrebujejo zdaj in v prihodnosti. Nova delovna mesta bodo zahtevala veščine, kot so ustvarjalnost, inovativnost, empatija, kritično mišljenje, reševanje problemov, samoupravljanje in informacijska tehnologija.

Projekt RESPO X je namenjen izmenjavi dobrih praks pri razvoju veščin s pomočjo ekspertnega sistema RESPO X, ki študentom nudi podporo pri odločitvah za izbiro najbolj optimalnega usposabljanja glede na njihove individualne izobraževalne potrebe, povezane z bodočimi zaposlitvami.

Več informacij na spletni strani projekta: http://www.respo-x.eu/