27. DNEVI JOŽEFA STEFANA

Pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije

27. DNEVI JOŽEFA STEFANA

Objavljeno: 07. mar. 2019

Ob obletnici rojstva Jožefa Stefana, ki je 24. marca, organizira Institut Dneve Jožefa Stefana. Ti potekajo od leta 1993, njihov namen je popularizacija znanosti in počastitev spomina na slavnega fizika. V letošnjem letu bodo ob 70. obletnici Instituta še posebej slovesni.

Program 2019

Sobota, 23. marec - DAN ODPRTIH VRAT


Pred glavno stavbo Instituta, Jamova cesta 39, ob 9.00-14.00

Vabimo vas, da se udeležite dneva odprtih vrat na Institutu "Jožef Stefan", kjer boste izvedeli več o raziskovalnem delu, ki poteka na Institutu, raziskovalci pa vam bodo predstavili dejavnosti posameznih laboratorijev ter zanimive eksperimente. Obiskovalce vabimo, da se ob polni uri (ob 9h, 10h, 11h, 12h in 13h) zberejo pri vratarju na glavnem vhodu IJS (Jamova cesta 39) ter si izberejo in ogledajo enega od pripravljenih programov ogledov laboratorijev Instituta v trajanju ene ure. Na voljo so programi: 1) snov-robotika, 2) biologija-kemija-fizika ter 3) inteligenca-sistemi-materiali-okolje. Ob tem bodo na voljo tudi delavnice Šole eksperimentalne kemije, ki obiskovalcem omogočajo neposredno sodelovanje pri poskusih. Ob polnih urah bo organiziran brezplačen prevoz (odhod z Jamove ceste) na Reaktorski center, kjer oglede omogoča in organizira Informacijski center za jedrsko tehnologijo (ICJT), in sicer: ob 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 in ob 14.00 (ko gre bus po obiskovalce na Reaktor, ker se zadnji ogled tam zaključi ob 14.30). V Reaktorskem centru si bodo obiskovalci lahko (ob 9.30, 10.30, 11.30, 12.30 in 13.30 - zadnji ogled) ogledali enega od slovenskih pospeševalnikov, laboratorije Odseka znanosti o okolju, razstavo o jedrski tehnologiji in raziskovalni jedrski reaktor Triga ter Center za energetsko učinkovitost.

Ponedeljek, 25. marec

VABLJENO PREDAVANJE: TOVARIŠTVO ALI KAKO SE POČUTITI KOT RIBA V VODI
ga. Zdenka Badovinac, direktorica Moderne galerije Kratka biografija
Velika predavalnica Instituta, ob 13.00
Tovarištvo lahko najdemo pri različnih umetniških skupinah, ki so se oblikovale na teritoriju nekdanje Jugoslavije in nekatere od njih delujejo še danes. IRWIN je ena od takšnih skupin z najdaljšim stažem, saj je bila ustanovljena že leta 1983 in si je kot eno svojih osrednjih vodil zastavila prav vprašanje: Kako delati skupaj? Predavateljica bo razpravljala, kako bistveno je njeno delo že v začetku zaznamovalo okolje, kjer je tovarištvo bilo vrednota, ki je presegla zgolj skupne interese in je pomenilo tudi solidarnost in etiko, ki je združevala. Delo je objavljeno v njeni knjigi, ki je pred kratkim izšla v New Yorku pri založbi ICI, z naslovom Tovarištvo (Comradeship-Curating, Art, and Politics in Post-Socialist Europe).

ODPRTJE 27. DNEVOV JOŽEFA STEFANA

Pozdravni nagovor: prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor Instituta "Jožef Stefan"
Slavnostni nagovor: predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor
Galerija Instituta, ob 14.00


RAZSTAVA: IRWIN: NSK GARDE IN PROCESIJE
Uvodni nagovor: prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor Instituta "Jožef Stefan"
Častni nagovor: predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor

Galerija Instituta, ob 14.00
NSK država je nastala leta 1992 kot posledica transformacije umetniškega kolektiva Neue Slowenische Kunst v NSK državo v času. Kolektiv Neue Slowenische Kunst je z združitvijo treh ustanovnih skupin – Irwin, Laibach in Gledališče sester Scipion Nasice. Čeprav so skupine delovale avtonomno, so bili za nastanek in delovanje NSK ključni sodelovanje, svoboden pretok idej med posameznimi člani in skupinami NSK, deklarativni copy-left (ki ga ni omejevala niti navedba avtorstva), medsebojna pomoč in skupno načrtovanje določenih potez. Ob zlomu socializma v začetku 90. let in razpadu Jugoslavije so se korenito spremenili tudi pogoji umetniškega delovanja, ki so vplivali na transformacijo kolektiva Neue Slowenische Kunst v NSK državo v času, izpeljano leta 1992. Sočasno s pojavom vrste novih držav, nekatere izmed njih so sploh prvič v zgodovini dosegle status neodvisne države, med slednjimi tudi Slovenija, se je tudi NSK upredmetil v formi države. Toda namesto teritoriju NSK podeljuje status države mišljenju, ki spreminja lastne meje v skladu z gibanjem in spreminjanjem svojega simbolnega ter fizičnega kolektivnega telesa. Leta 2017 je NSK država prvič s svojim paviljonom nastopila, skupaj z več kot šestdesetimi državami z vsega sveta, na Beneškem bienalu vizualne umetnosti, najstarejši in največji tovrstni prireditvi na svetu.

Torek, 26. marec

VABLJENO PREDAVANJE: BO ŽIVLJENJE NEKEGA DNE "ZAŽIVELO"?
Prof. dr. Bart De Moor, KU Leuven, BelgijaKratka biografija
Velika predavalnica Instituta, ob 12.00
Fiziko in biologijo so v zadnjih desetletjih zaznamovala številna prebojna odkritja. V fiziki smo bili priča rojstvu splošne teorije relativnosti, kvantne mehanike in prvim poskusom ustvarjanja teorije velikega poenotenja. Za vse je značilna globoka prežetost z matematiko. Izum tranzistorja je sprožil nesluteni tehnološki razvoj, ki je prispeval k blaginji družbe, v biologiji pa začenjamo razumeti osnovne mehanizme življenja in Darvinove evolucije. Z uporabo matematike in novih tehnologij postaja biologija veda, kjer vse bolj izstopajo velikanske količine podatkov, ki jih je potrebno obravnavati, kar nam omogoča boljše razumevanje zdravja in bolezni. Dandanes začenjamo tudi sami ustvarjati življenje in žive organizme. Predavanje bo sledilo trem pogledom v prihodnost, prvi govori o tem, da bomo nekega dne zares dojeli učinkovitost matematike in fizike, drugi se nanaša na to, da bomo nekega dne mogli zasnovati in zgraditi življenje od začetka, ter tretji, da bomo nekega dne lahko ustvarili umetne možgane z lastno zavestjo.

VABLJENO PREDAVANJE: MITOHONDRIJI IN SIGNALIZIRANJE PREKO KALCIJEVIH IONOV - VPLIV NA ŽIVLJENJE IN SMRT CELIC
Prof. dr. Rosario Rizzuto, rektor Univerze v Padovi, oddelek za biomedicinske znanosti Italija
Kratka biografija
Velika predavalnica Instituta, ob 13.30

Mitohondrijski uniporter za kalcijeve ione (MCU) je ključen protein pri transportu kalcijevih ionov v mitohondrijski matriks, preko tega pa vpliva na signaliziranje preko kalcija na splošno ter tudi uravnava aerobni metabolizem oziroma celično smrt preko apoptoze. Razkritje teh mehanizmov na molekulskem nivoju in uporaba MCU kot tarče in vivo bo bistveno prispevalo k razumevanju teh procesov, ključnih tako za normalno delovanje celic kot tudi pri razvoju bolezni.

Sreda, 27. marec

OSREDNJA SLOVESNOST OB 70. OBLETNICI
INSTITUTA "JOŽEF STEFAN"

POZDRAVNI NAGOVOR: prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor Instituta "Jožef Stefan"
SLAVNOSTNI NAGOVOR: predsednik Vlade RS g. Marjan Šarec
VABLJENO PREDAVANJE: LETEČI ROBOTI, Prof. Vijay Kumar, Dean of Eng., Penn University, ZDAKratka biografija
PODELITEV ZLATIH ZNAKOV JOŽEFA STEFANA
Linhartova dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani, ob 19.00 - VSTOP Z VSTOPNICO

Četrtek, 28. marec

VABLJENO PREDAVANJE: 4D TISKANJE IN BIOTISKANJE V POTENCIALNIH POLJIH: KORAK BLIŽE K MASOVNI UPORABI
Prof. dr. Jean-Claude André, FrancijaKratka biografija
Velika predavalnica Instituta, ob 12.00
Avtor predavanja je prvi na svetu leta 1984 patentiral 3D tiskanje. Postopek temelji na gradnji strukture po principu zaporednega dodajanja osnovnih 3D gradnikov, ki določajo končno kompleksno obliko vzorca. Od takrat se je koncept izdelave kompleksnih struktur nadgradil do te mere, da omogoča prilagajanje oblike objekta v enem ali več potencialnih poljih odvisno od okolice. Slednje definira osnovno idejo 4D tiskanja in Bio-tiskanja, ki je poenostavljeno povedano 4D tiskanje žive materije. V predavanju bo predstavljeno, kaj vse te tehnologije v nastajanju omogočajo. Prikazane bodo sedanje omejitve in nekatere poti, kako preseči tehnološke prepreke (kompleksnost), pa tudi izzivi teleologije, epistemologije in fleksibilne organizacije, predvsem v kontekstu vedno krajših časovnih okvirjev za dosego rezultatov. Obdobje »enostavnih« idej, kot je bilo 3D tiskanje leta 1984, je zaključeno, prihaja nova doba.

Petek, 28. marec

PREDSTAVITEV: ZMAGOVALNI PROJEKT DIREKTORJEVEGA SKLADA ZA LETO 2019
Velika predavalnica Instituta, ob 12.00
Strokovni svet direktorja Instituta "Jožef Stefan" vsako leto objavi poziv za predlaganje projektov Direktorjevega sklada, ki so namenjeni nakupu in gradnji nove raziskovalne infrastrukture v okviru internega investicijskega projekta z namenom, da se olajša in omogoči ustvarjanje obetajočih novih raziskovalnih področij raziskovalcem mlajše generacije. Na podlagi ocenjevalnega postopka bosta financiranje prejela eden ali dva projekta, ki bosta najbolj navdušila ocenjevalce. Direktorjev sklad je namenjen nakupu in gradnji raziskovalne infrastrukture v okviru investicijskega projekta, ki ga na poziv strokovnega sveta direktorja predložijo mladi doktorji znanosti do 7 let po opravljenem doktoratu. To je v obdobju, ko so se že dokazali s svojim raziskovalnim delom in ko se odločajo o nadaljevanju svoje raziskovalne kariere na Institutu.

VABLJENO PREDAVANJE: TEHNOLOŠKI GIGANTI ZBIRAJO NAŠE PODATKE. JE TO RAZLOG ZA SKRB?
Prof. dr. Geoff Webb, Monash University, Avstralija
Kratka biografija
Velika predavalnica Instituta, ob 13.30

Velikana Google in Facebook sta najvidnejša primera nove generacije podjetij, ki služijo z zbiranjem in obdelovanjem ogromnih količin podatkov o ljudeh. V predavanju bo pojasnjeno, kaj ta podjetja počnejo in kakšne so posledice njihovega delovanja. Predstavljen bo tudi zloglasni primer Cambridge Analytica, s podrobnejšo analizo, kaj se je zgodilo, kako je do tega prišlo ter kakšne so družbene in etične posledice tega delovanja. Obravnavali bomo tudi vprašanje, ali zasebnost, kot smo je bili vajeni, še obstaja in ali zloraba podatkov ogroža demokracijo.

Nazaj na novice