ERASMUS+ 2016 GOSTOVANJE NA ŠVEDSKEM

Erasmus+ 2016 gostovanje na Švedskem

Objavljeno: 27. jul. 2018

Študentka Ekotehnologij Tjaša Gornik je gostovala na univerzi Malmö na Švedskem z namenom razširiti svoje znanje o različnih tehnikah sinteze, karakterizacije in uporabe molekularno vtiskanih polimerov (MIP) ter uporabiti to znanje za sintetizacijo in uporabo prilagojenih MIP za izolacijo sertralina in njegovih ostankov za njihovo boljšo identifikacijo in čiščenje odpadnih voda ter za oceno kakovosti odpadne vode, namenjene ponovni uporabi. Uporabljena predloga je bila SER hidroklorid in kasneje SER v svoji prosti obliki, preoblikovan s preprostim postopkom ekstrakcije. Pripravljeni MIP so pokazali dobre učinke vtiskanja v vseh razmerjih acetonitrila in vode MilliQ.

Erasmus+
Nazaj na novice