ERASMUS+ PRAKSA V LABORATORIJU DR. MARIE FEDOROVE V DRESDNU

Erasmus+ praksa v laboratoriju Dr. Marie Fedorove v Dresdnu

Objavljeno: 17. maj. 2023

Od 3. januarja do 31. marca 2023 sem imela priložnost oditi na strokovno usposabljanje na Center za biokemijo membran in lipidno raziskovanje, ki se nahaja znotraj ugledne Medicinske fakultete Carl Gustav Carus na Tehnični univerzi v Dresdnu v Nemčiji. Pod vodstvom dr. Marie Fedorove, priznane raziskovalke na področju biomedicine in strokovnjakinje za lipidomiko, epilipidomiko in bioinformatiko, sem pridobila veliko dragocenih izkušenj.

Namen mojega strokovnega usposabljanja v laboratoriju dr. Fedorove je bil raziskati hipotezo, da lipidne kapljice (LK) – organeli za shranjevanje maščob, ki so prisotni v večini sesalskih celic, uravnavajo transport polinenasičenih maščobnih kislin v celici in tako modulirajo peroksidacijo lipidov v membranah in občutljivost rakavih celic na feroptozo, novo vrsto programirane celične smrti. Za dosego tega cilja smo združili komplementarno strokovno znanje skupine dr. Tonija Petana z Instituta »Jožef Stefan« in skupine dr. Fedorove s TU Dresden, da bi pridobili vpogled v molekularne mehanizme lipidne oksidacije na ravni lipidoma.

V laboratoriju dr. Fedorove so nedavno razvili edinstven postopek epilipidomske analize oksidiranih lipidov, ki združuje napredne tehnologije LC-MS/MS visoke ločljivosti z inovativnimi bioinformacijskimi pristopi. Med usposabljanjem sem bila tako vključena v eksperimentalni potek dela in pridobila nova znanja in veščine, povezane z identifikacijo in kvantifikacijo celičnega lipidoma in njegove dinamike ter bioinformatskimi analizami in metabolično integracijo pridobljenih rezultatov. Usposobila sem se v lipidni ekstrakciji, analizi lipidov z
LC-MS/MS in navsezadnje tudi z bioinformatsko analizo podatkov in obdelavo rezultatov. Naučila sem se načrtovati in izvajati lipidomske poskuse, analizirati in interpretirati zajetne količine lipidomskih podatkov ter iz njih izluščiti smiselne zaključke. Izkušnja v okviru Erasmus+ prakse mi je tako omogočila osvojitve edinstvenega nabora znanj in veščin, ki mi bodo koristile pri mojih prihodnjih akademskih in poklicnih ciljih.

Špela Koren

Nazaj na novice