MLADI RAZISKOVALCI, ŠTIPENDIJE

MLADI RAZISKOVALCI, ŠTIPENDIJE

Objavljeno: 28. maj. 2019

Vabimo dodiplomske in podiplomske študente, diplomante ter dijake, da se vključijo v raziskovalno in razvojno delo na Institutu "Jožef Stefan".

Zainteresirane prosimo, da navežejo stik neposredno z raziskovalnimi odseki ali centri:

Raziskovalni odseki
Centri

ali da pošljejo elektronsko pošto s svojimi osnovnimi podatki in navedbo področja, na katerem bi želeli sodelovati, na info@ijs.si.

Mladi raziskovalci na Institutu "Jožef Stefan" so ob podiplomskem študiju vključeni v raziskovalno delo pri temeljnih ali razvojno-raziskovalnih aplikativnih projektih ter so v času študija na Institutu "Jožef Stefan" v rednem delovnem razmerju. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) zagotavlja sredstva za njihove plače, prispevke, materialne in nematerialne stroške za raziskovalno delo ter podiplomski študij. Program mladih raziskovalcev, ki poteka že od leta 1985, je eden od instrumentov znanstvene politike ARRS, ki spodbuja razvoj človeških virov.
Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2019 (28. maj 2019)

Nazaj na novice