MPŠ PRVIČ PODELILA PRIZNANJA ZA IZJEMNE DOSEŽKE

MPŠ prvič podelila priznanja za izjemne dosežke

Objavljeno: 26. jun. 2023

Ob slovesni promociji novih doktorjev in doktoric znanosti, strokovnih magistrov in magistric, ki so študij zaključili v prvi polovici leta 2023, je Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (MPŠ) podelila tudi priznanja za posebne dosežke,

Prejemnike letošnjih priznanj je na svoji 184. seji potrdil Senat MPŠ. Kot je pojasnila predsednica Komisije za podelitev Zlatih priznanj za vrhunsko zaključno delo prof. dr. Marina Dermastia, so nagrade za širše časovno obdobje, saj so številni rezultati, vključeni v doktorske disertacije, v vrhunskih znanstvenih revijah izšli tudi po zagovoru.

Zlato priznanje za vrhunsko zaključno delo »summa cum laude«, ki je najvišja stopnja pohvale študentom, ki so dosegli izjemne akademske dosežke in izkazali izjemno znanje, predanost in intelektualno odličnost v svojem študijskem programu, so prejeli dr. Ana Kovačič, dr. Neelakandan Marath Santhosh, dr. Lidija Strojnik, dr. Blaž Škrlj in dr. Martina Štampar.

Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na MPŠ so prejeli študentje Nina Kuzmić, Rok Novak, Cathrine Terro, Mark Zver in Klara Žagar.
Nina Kuzmić¸ absolventka na študijskem programu Nanoznanosti in Nanotehnologije, je povedala, da je izredno hvaležna in počaščena. »To odraža vrednote šole, ki prepozna vložen trud in čas, ki ga študentje ob študiju prostovoljno posvetimo povezovanju, sodelovanju, organizaciji delavnic in dogodkov - med njimi najbolj vidne študentske konference IPSSC, ki se iz leta v leto hitro razvija.«

Priznanje za izjemno strokovno delo, ki je prispevalo k razvoju in dejavnosti šole, je prejel prof. dr. Aleksander Zidanšek, prodekan MPŠ za študijske zadeve.
“Prijetno je delati, ko stojimo na ramenih velikanov”, pravi prof. Aleksander Zidanšek. “Pri ustanavljanju šole jih je bilo veliko. Profesor Blinc je svojo veliko željo po širjenju vrhunskega znanja med mladimi vgradil v temelje šole, profesor Turk pa je že ob kandidaturi za direktorja IJS ustanovitev šole postavil za eno najpomembnejših nalog Instituta »Jožef Stefan«. V veliko veselje mi je spremljati uspehe študentov, ki v stimulativnem okolju šole gradijo svojo znanstveno pot. Številni rastejo v velikane znanosti jutrišnjega dne, ki bodo še dolgo kazali pot prihajajočim generacijam in prispevali k izgradnji boljšega sveta ter varni in prijetni prihodnosti za vse.”

Častno priznanje Zlati znak MPŠ sta prejela dr. Jožica Rejec in Radovan Bolko, dolgoletna člana upravnega odbora in skupščine šole. Priznanje sta prejela za izjemne zasluge pri razvoju in uveljavljanju MPŠ doma in v mednarodnem okviru ter za pomembne uspehe na področju izobraževanja in raziskovanja, ki bistveno prispevajo k ugledu MPŠ.

Dr. Tanja Ljubič Mlakar je dobitnica letošnjega častnega priznanja Medalja Janeza Vajkarda Valvasorja, ki jo MPŠ podeljuje posameznikom iz partnerskih organizacij MPŠ kot častno priznanje za dolgoročno usmerjeno razvojno vizijo in izjemne dosežke v razvijanju inovativnosti, zlasti z neposrednim povezovanjem dosežkov temeljnih raziskav v skupnih razvojnih projektih z MPŠ, ki vključujejo razvoj kadrov na podiplomski ravni.

0P8A2863.JPG
0P8A2881.JPG
0P8A3143.JPG
0P8A3501.JPG
0P8A3561.JPG
0P8A3621.JPG
Nazaj na novice